Fotoalbummet – Ivar Huitfeldtsvej 1900

Dette billede, der viser en del af Ivar Huitfeldtsvej, er taget af fotografen Hulda Bjørkgren omkring 1900. Forrest til højre i billedet ses det dengang næsten nye posthus, der var blevet taget i brug i 1897.

Køge har siden 1664 haft et postkontor, men det var tidlige­re placeret forskellige steder, idet det fulgte med de skiften­de postmestre. Det var dengang en bibeskæftigelse at være postmester.

Da Sydbanen kom til Køge i 1870 blev posthuset kort herefter flyttet til den nye jernbanestation, og som sagt fik postvæse­net eget hus i 1897 lige ved siden af stationen.

På billedet ses jernbanestationen nord for posthuset, og til venstre anes en del af den husrække, der lå på den vestlige side af gaden. Blandt disse kan nævnes den meget specielle bygning, som husede Odd-Fellow Logen indtil 1951, hvor den flyttede til sin nuværende adresse i Jernbanegade.

Ivar Huitfeldtsvej havde nærmest karakter af en allé, idet der i begge vejsider var en række fine træer. Posthuset blev nedrevet i 1979 og herefter fulgte jernbanestationen. Begge måtte vige for S-banens indføring til Køge. Bebyggelsen på den vestlige side er ligeledes borte, da der her skulle skaffes plads til terminalbygning samt det nye rådhusbyggeri i 1970””er­ne. (Foto: Køge Byhistoriske Arkiv)

Birte Broch