Fotoalbummet – Hotel Hafnia 1955

Billedet er taget mod hjørnet af Jernbanegade og Ivar Huit­feldtsvej med Hotel Hafnia i centrum.

Det store gamle hotel blev opført i 1905, men dengang hed det Kjøge Højskolehjem. Det blev drevet af frøkenerne Sørensen og var blevet oprettet tidligere i Vestergade 18.

Navnet Hafnia fik hotellet i 1917, da Carl Petersen overtog det. Han drev i forvejen Vallø Strandhotel, der dengang var et yndet sommerferiemål.

Mange ældre køgensere forbinder imidlertid hotel Hafnia med familien Mortensen. I 1919 overgik driften til Viggo Mortensen, der stod ved roret helt frem til sin død i 1965. Siden 1952 havde han dog fået assistance fra sønnen Erik Mortensen.

Efter Niels Mortensens død blev hotellet drevet af Erik Mortensen. På grund af omfattende ændringsplaner for hele området købte Køge Kommune hotellet i 1971, hvorefter kommunen ejede hele den vestlige side af Ivar Huitfeldtsvej. Hafnia blev forpagtet af Erik Mortensen og siden 1973 af Kell Larsen.

I 1979 var planerne for S-banen kommet så langt, at Hafnia måtte nedrives for at give plads til den nye terminalbygning. Bygningen til venstre i forlængelse af hotellet er den sal, som i 1933 blev bygget til Hafnia. Salen var tegnet af den lokale arkitekt Tage Nielsen, og blev i øvrigt i en periode i 1970erne benyttet til byrådsmøder. Også resten af den vestlige side af Ivar Huitfeldtsvej er i dag nedrevet.

Til højre anes en hvid villa i Jernbanegade. Denne villa, der ikke eksisterer mere, havde siden 1914 rummet advokatvirk­somhed. (Foto: Køge Byhistoriske Arkiv, ca. 1955)

Birte Broch