Blegdammens forandringer

Ejendommen Blegdammen 3, nedrevet 2013
Ejendommen Blegdammen 3, nedrevet 2013

Det er et halvt år siden, at den nye rundkørsel på hjørnet af Blegdammen og Søndre Alle blev indviet. Det gamle uoverskuelige kryds er erstattet af en ny plads med en rundkørsel.

Der er kommet flere små grønne anlæg og beplantninger. Snart følger også billedhugger Paul Gernes sten fra 1985. Den står i dag på en lidt hengemt placering ved Køge Posthus. Alt sammen er det med til at skabe en plads, som både er mere sikker, men også væsentlig kønnere at opholde sig på. Den kommer til at fungere som en ”hovedindgang” til Køges bymidte når man kommer sydfra.

Blegdammen 3 foran vandtårnet på Søndre Alle.
Blegdammen 3 foran vandtårnet på Søndre Alle.

Et skridt på vejen til at skabe den nye plads og samtidig etablere flere parkeringspladser, har været nedrivning af husene på hvert hjørne af Blegdammen. Dels er udstillingsbygningen på hjørnet af Blegdammen revet ned. Den eksisterende parkeringsplads Blegdammen øst er blevet væsentligt udvidet i den forbindelse. Dels er Blegdammen 3 her for nylig blev revet ned. Også her skal der gøres plads til flere parkeringspladser.

Historien om Blegdammen 3

Blegdammen 3 dækker over en spændende historie.

Høslæt på Blegdammen. Bagved ses Køge by.
Høslæt på Blegdammen. Bagved ses Køge by.

Tidligere var området en stor eng, ejet af Gammelkjøgegaard. Den blev anvendt til høslæt. Det gamle fotografi viser Blegdammen set mod nord, og de fire mænd er i fuld gang med at slå hø. Køge by ses i baggrunden, med Alexandrastiftelsen, bryggeriets markante tårn og selvfølgelig også kirketårnet.

Navnet Blegdammen kommer fra den anvendelse området har haft. Lærred eller vasketøj blev lagt ud på den store, åbne eng, hvor det blev udsat for sollyset for at blege det, eller altså for at gøre det hvidt.

Bleghans og Blegmarie
Bleghans og Blegmarie

Ordet Damm betyder en større fælled eller plads. Blegemænd var almindeligt forekommende i byerne, hvor de har foretaget blegningen og ikke mindst holdt opsyn med det tøj, der lå til blegning i sollyset.

Nærmest Søndre Alle lå et gammelt stråtækt hus, hvor blegmanden boede. De sidste beboere i huset hed Hans og Marie Nielsen og blev kaldt Bleghans og Blegmarie.

Brudebillede af Marie og Hans Nielsen
Brudebillede af Marie og Hans Nielsen

Bleghans overtog bestallingen fra sin far. Som supplement til indtægterne som bleger, var han også gartner og gik til hånde som bådebygger hos Frederik Hansen i Åbassinet.

I 1937 blev Blegdamsvænget solgt til et lokalt konsortium, der udstykkede det til villagrunde. Området var på godt 6 hektar.

At Bleghans også har været gartner, fornægter sig ikke. Da Anne Margrethe Hansen og hendes mand, slagtermester Flemming Hansen overtog ejendommen Blegdammen 3 i 1957, var der en fin gammel have. Anne Margrethe forklarer, at huset var uden toilet langt op i tiden, og at natpotten givetvis er blevet tømt i haven i Bleghans og Blegmaries tid. I dag er det eneste der er tilbage af haven et fint gammelt æbletræ af den mere sjældne type, ved navn Grahams Royal Jubilee. Træet blev plantet af Bleghans og Blegmarie.

I Tingbogen kan man læse om ejendommens ejerforhold. Køge Kommune solgte grunden til Bleghans i 1926. Hans og Marie lod det gamle hus nedrive omkring 1929. I 1931 stod huset færdigt, for da skrev Østsjællands Folkeblad en artikel om det gamle stråtækte hus, som nu var erstattet med en ny villa.

Blegdammen efter ejendommen er revet ned
Blegdammen efter ejendommen er revet ned

I 1947 døde Bleghans og i den forbindelse har Blegmarie solgt huset til Aage Hansen. Ti år senere, i 1957, solgte han huset til sin søn, Slagtermester Flemming Hansen og hustru Anne Margrethe Hansen. I 1993 blev en del af grunden eksproprieret, da vandværket var nødt til at udvide. Og her for nylig forsvandt huset altså helt.

Kærlighedsstien på Blegdammen
Kærlighedsstien på Blegdammen

Tværs over Blegdammen gik Blegdamstien, som også blev kaldt ”kærlighedsstien”. Her kunne man tage sig en hyggelig tur over engen til Gammelkjøgegaards park. Denne sti har været et yndet udflugtsmål for køgenserne, som har taget spadsereture her.

Køge - udsigt fra Blegdammen
Køge – udsigt fra Blegdammen

Under krigen blev der opført en række beskyttelsesrum rundt om i Køge. Et af dem blev bygget omtrent hvor det gamle Blegehus lå. Denne bunker, som stammede fra 1944, blev revet ned i forbindelse med anlægget af den nye rundkørsel.

Den store vej tværs over Blegdammen, som vi kender den i dag, blev anlagt i 1956. Den følger stort set samme forløb, som den gamle spadseresti. Den nye vej afhjalp trafikken til havnen, som ellers skulle passere over Torvet.

Af arkivar, Lars Kjær. Køge Byhistoriske Arkiv.

Kilder:
Samtale med Anne Margrethe Hansen.
Børge Kjeldsen: Historien bag Navnet.
Tingbogen for Sdr. Køge, Køge Markjorder (Arkivalier Online).
Fotografier mv. fra Køge Byhistoriske Arkiv.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.