Ny formand for Køge Fonden

Søren Mathiesen - ny formand for Køge Fonden
Søren Mathiesen – ny formand for Køge Fonden

Køge Fondens formand gennem de seneste 12 år, Poul Henning Jensen, har valgt at takke af fra posten. Som ny formand valgte bestyrelsen Søren Mathiesen, der i en årrække har været næstformand for Køge Fonden. Som følge heraf skulle der også vælges ny næstformand, og det blev Hans Erik Jensen, der er den ene af Byrådets to repræsentanter i bestyrelsen. Den anden er borgmester Marie Stærke. Laila Christensen valgtes som nyt medlem af fondens forretningsudvalg.

Poul Henning Jensen, afgående formand for Køge Fonden
Poul Henning Jensen, afgående formand for Køge Fonden

Borgmesteren og hele bestyrelsen rettede en varm tak til Poul Henning Jensen for hans store indsats for Køge Fonden og den lokale historie.

Køge Fonden er stiftet i 1936 og har to formål. Fonden driver for det første de fire lokalarkiver i Køge Kommune, Køge Arkiverne, med tilskud fra kommunen, private sponsorer og egne midler. For det andet støtter fonden bevaring af gamle bygninger af kulturhistorisk værdi i Køge Kommune. Fonden har adresse hos Køge Byhistoriske Arkiv i Vestergade 26, Køge.

Man kan læse mere om Køge Fondens arbejde på www.koegearkiv.dk