Grundtvig og Køge

På den smukke Køge Ås findes Claras Kirkegård. På Claras Kirkegård ligger en af Danmarks meget berømte og betydningsfulde mennesker begravet:

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

Grundtvig var præst og digter. Han har skrevet en lang række kendte salmetekster, og så skrev han også denne strofe til sin afdøde hustru:

Hun er ej død, hun sover kun,
Hun end har Smilet om sin Mund,
Og hun har varme Kinder!
Saa sagde jeg den Aftenstund
Da hun sov hen som i et Blund
Den sødeste blandt Kvinder

Hvem er så denne sødeste blandt kvinder?

Det var Marie Toft fra Gammelkjøgegaard, som Grundtvig var blevet forlovet med i sommeren 1851 og gift med i oktober 1851. Hun var da 38 år, og han var 68. Hendes fulde navn var Ane Marie Elise Toft, født Carlsen, datter af Christen Carlsen på Gammelkjøgegaard.

Marie Tofts første mand hed Harald Toft, Rønnebæksholm ved Næstved. Men hun var altså enke, da hun ægtede Grundtvig.

Marie Toft og Grundtvig

Marie Toft var meget velbegavet og interesseret i sin samtid. Dengang var det ikke så almindeligt, at kvinder trådte frem uden for hjemmet. Deres arbejde var koncentreret om hjem og børn, familie. Grundtvig havde her fundet en person, han kunne tale med om de åndelige emner, der optog ham. Marie Toft var engageret i de gudelige forsamlinger fra 1830’erne og 1840’erne. Her var det også almindelige mennesker, der forkyndte, ikke kun præsterne.
Marie Toft havde overladt jord til bønder og husmænd for en rimelig pris. Hun var god til at tale med bønder og husmænd, hjælpe dem med at regne osv. Da Marie Toft døde i 1854 efter et kort ægteskab med Grundtvig, blev hun gravlagt på Claras Kirkegård, som blev udvidet med den åbne gravhøj.
Grundtvig selv døde i 1872, og herefter blev også han begravet påClaras Kirkegård.

Historien om Claras Kirkegård og Grundtvigs Grav

En mørk dag lige efter jul i 1852 døde en meget ung kvinde, hun blev kun 30 år. Hun hed Clara, og var gift med Hans Carlsen, der ejede Gammelkjøgegaard. Kirkegården hedder Claras Kirkegård, fordi den har fået navn efter Clara Carlsen.

Clara havde altid ønsket at få lov at blive begravet på bakken ude i naturen og med udsigten over havet. Dengang kunne man se Bugten, men i dag er træerne vokset op. Hendes mand fik derfor lov til at anlægge en privat kirkegård på stedet.

Indtil det hele gik i orden, blev Clara begravet i en høj i Gammelkjøgegaards park. Efter et års tid blev Clara så endelig begravet på Åsen sammen med en lille pige, hendes datter Anna, som var død 8 år inden. Hun havde stået i sin kiste i Gammelkjøgegaards gravkapel i Køge Kirke indtil da.

De andre, der ligger begravet på kirkegården, har alle sammen en forbindelse til familien Carlsen på Gammelkjøgegaard. Claras mand Hans Carlsen blev begravet her, da han døde i 1887. Som sagt var han godsejer, men han var også medlem af Folketinget og Landstinget og havde kontakt til den tids kendte personer i Danmark og udlandet.

Clara og Hans søn, Jens Christian, er også begravet her. Han blev kun 19 år.

Deres datter Emmy arvede godset, som hun styrede efter Hans død. Hun var ikke gift og havde ingen børn, så hun havde bestemt, at Gammelkjøgegaard skulle ejes og styres af en stiftelse, Carlsen-Langes Legatstiftelse. Og sådan er det stadig i dag.

Selvom Grundtvig var en gammel mand, da han ægtede Marie Toft, næsten 70 år, blev han alligevel gift igen, da hun var død. De havde fået en lille dreng, der hed Frederik. Grundtvig blev i 1858 gift med Claras kusine Asta Krag-Juel-Vind-Frijs. Hun var 32 og han 75 år. Asta ligger også begravet på kirkegården.

Kisterne i krypten

På Claras Kirkegård med Grundtvigs Grav findes en åben gravhøj med en krypt under. I krypten står fire kister.

Hans Carlsens to søstre, Marie og Franziska, ligger her. Maries første mand, Harald Toft (død 1841), og hendes anden mand Grundtvig ligger her.

Grundtvig selv blev en rigtig gammel mand, han blev 88 år. Da han blev begravet, blev hans kiste kørt i særtog fra København og hertil, sammen med hundredvis af mennesker, der var med ude på Åsen. For Grundtvig var en af de mest kendte folk i Danmark dengang.

Hans Carlsens søster Franziska blev 58 år og var ikke gift. Hun har skrevet to bøger om Gammelkjøgegaard og Køgeegnen. Her fortæller hun blandt andet forskellige folkesagn og andre historier, som hun fik fortalt af gamle folk på egnen. Hun var det, man i dag kalder folkemindesamler.

Ovenstående er en let omskrevet udgave af et oplæg, arkivleder Birte Broch holdt i forbindelse med Historiens Dag i 2005.

Læs også hæftet N.F.S. Grundtvig 1738-1872. Glimt af embedsværk og privatliv. Materialesamling til undervisningsbrug. Udarbejdet af August Eriksen og Birte Broch. Køge, juni 1997. (PDF-fil – 24 MB).


Vis Grundtvigs Grav – Åsen ved Køge på et større kort

Besøg også Rønnebæksholm Gods

Motiv fra Rønnebæksholm Gods
Motiv fra Rønnebæksholm Gods
Motiv fra Rønnebæksholm Gods
Motiv fra Rønnebæksholm Gods
Motiv fra Rønnebæksholm Gods
Motiv fra Rønnebæksholm Gods
Motiv fra Rønnebæksholm Gods
Motiv fra Rønnebæksholm Gods

“Det smukke nyrestaurerede lysthus “Venligheden” ligger i parken, og er åben på samme tidspunkter som udstillingen i hovedbygningen – dog ikke i vinterperioden.
“Venligheden” blev opført af Marie Toft, der var frue på Rønnebæksholm Gods og gift med N.F.S. Grundtvig, og rummer nu en udstilling, som beskriver Grundtvig og Marie og deres korte kærlighedslykke”. Læs videre på www.roennebaeksholm.dk
Fotos: Birte Broch, Køge Byhistoriske Arkiv.