Arkivmøde i Køge

Arkiver og lokalhistoriske foreninger mødes forud for kommunalreformen

Køge Byhistoriske Arkiv og Skovbo Lokalhistoriske Arkiv holdt et uformelt møde, hvor vi lærte hinanden at kende. Det var hovedformålet for mødet. Der blev udvekslet information om arrangementer, strukturer, økonomi og der blev såmænd også tid til hyggesnak.

Kommunesammenlægningen kommer til at påvirke arkiverne i kommunen. Selv om den fremtidige struktur endnu er uvis, føler vi allerede at det har givet en god start at mødes og lære hinanden at kende.

Repræsenteret på mødet var:
Køge Byhistoriske Arkiv
Køge-Fonden
Højelse Sognearkiv
Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne
Skovbo Lokalhistoriske Arkiv
Skovbo Lokalhistorisk forening