Ny bog fra Hit med Historien

Hit med Historien udgiver atter ny bog om Køges historie. Samtidig genoptrykkes den meget efterspurgte bog om Køge i 1950’erne.

På torsdag den 8. december 2005 udsender projektet Hit med Historien en ny bog, der handler om Køge i perioden 1700-1850. Bogens forfatter er Claus Buttenschøn, og som ved Hit med Historiens tidligere udgivelser er det grafikeren Thora Fisker, der med sikker hånd står for bogens layout.

Den festlige reception finder sted i Byrådssalen på Køge Rådhus den 08.12. kl. 15, hvortil en lang række personer er inviteret. Der vil blive serveret mad og drikke, der har relation til den historiske periode. Kokken Lars Kleist har igen haft en fantasifuld finger med i spillet.

Projektet Hit med Historien har til formål at udvikle materiale om Køges historie til undervisningsbrug og til almindelig fornøjelse for den alment historisk interesserede.

En vigtig del af konceptet bag udviklingsarbejdet består af den børnekonsulentgruppe, der er tilknyttet projektet. Børnene har meldt sig til at arbejde med bogen i deres fritid, fordi de synes, historie er sjovt. De er med hele vejen igennem. De drøfter bogens indhold med forfatteren, de er med på besøg på museer eller andre steder, der er relevante for bogens emne. De kommenterer det færdige manuskript og deltager aktivt i afholdelsen af reception for udgivelse af bogen. Denne gang er de tilmed kommet med i bogen som en forbindelse mellem fortid og nutid!

Bag projektet står personer fra Køgebibliotekerne, Køge Byhistoriske Arkiv, Ellemarkskolen i Køge og Amtscentret for Undervisning i Roskilde. Under arbejdet med bogen har gruppen fået stor hjælp også fra Køge Museum.

Bogen om Køge 1700-1850 er finansieret af Køge Kommunes Kulturudvalg og Børneudvalg, BG Bank samt de deltagende institutioner selv. Hjertelig tak til alle bidragydere.

I alt er der nu udkommet tre bøger. Til projektet hører også en hjemmeside, hvor der ligger supplerende materiale, som kan anvendes bl.a. i undervisningssammenhænge. Adressen på hjemmesiden er www.hitmedhistorien.dk

Den første bog, der handler om Køge i 1950’erne er for længst udsolgt, men den vil atter være til salg nu, da den er blevet genoptrykt i forbindelse med udgivelsen af den nye bog. Det vil sikkert glæde mange, da den er meget efterspurgt.

Alle tre bøger i serien vil kunne købes hos boghandlerne i Køge, på Køge Bibliotek og Køge Byhistoriske Arkiv. Prisen er 125 kr. pr. stk.

Det moderne samfunds fødsel i Køge 1700 – 1850
Perioden 1700-1850 er kendetegnet ved den enevældige styreform, som blev etableret i 1660. Fra slutningen af 1700-tallet ses dog en voksende bevægelse i retning af en større grad af folkelig deltagelse, kulminerende med vedtagelsen af Grundloven i 1849 og hermed afskaffelsen af enevælden.

Perioden fremstår ofte som blot en overgangstid mellem den urolige og farverige renæssance og på den anden side det folkelige og industrielle gennembrud fra midten af 1800-tallet. 1700-tallet synes måske lidt anonymt, men i virkeligheden var der tale om en meget lang periode med fred, lige fra afslutningen af Store Nordiske Krig i 1720 og til Napoleonskrigene blev mærkbare også i Danmark i begyndelsen af 1800-årene.

Denne del af Køges historie er faktisk noget forsømt. Der tales om nedgangstider og stilstand, om pest og andre triste hændelser. Men hvad gemmer sig bag denne ro og venten på bedre tider? Byen havde f.eks. en latinskole og i en periode en stor virksomhed, der fremstillede sejl til flådens skibe. Ligeledes var der en kort tid et skibsværft. Mod slutningen af 1700-tallet voksede en borgerlig offentlighed frem i form af et konversationsselskab, der blev skabt grundlag for en ny grundskole og et anderledes syn på afstraffelser gjorde, at den gamle kag på Torvet blev revet ned.

Til slut kom krigen dog væltende ind over Køge igen, da den engelske hær i Slaget ved Køge 1807, Træskoslaget, med overlegen styrke jog det danske landeværn på flugt. Freden var forbi, og nu gik det også mod enden for enevælden.

Det har været spændende at deltage i arbejdet med at få skabt et billede af Køge i denne lange og ellers meget fredelige periode.

Med venlig hilsen
På projektets vegne
Birte Broch
Leder af Køge Byhistoriske Arkiv