Kort på nettet

Historiske kort spiller en vigtig rolle i arbejdet med lokalhistorien.

Torsdag den 11. oktober var Lars Kjær fra Byarkivet i Køge på et kursus om mulighederne for at bruge digitaliserede kort i formidlingen af lokalhistorie på nettet. Konsulent Claus Dam fra Kulturarvstyrelsen demonstrerede, hvordan GIS kan bruges i lokalhistorien, og introducerer til muligheder, rettigheder og problemer i brugen af de digitaliserede historiske kort. Peter Korsgaard fra Kort- og Matrikelstyrelsen og forfatter til bogen Kort som kilde, fortalte om arbejdet med historiske kort. Også formidlingen via mobilteknologi og kort blev der introduceret til ved Naja Kløve Moltved, freelancer, museumsformidler.

Alt i alt var det en god dag hvor vi fik mange nye ideer og kontakter med hjem.