Gummifabrikken 100 år i Køge

Codan 100 år – Besøg af Theilgaard-familien
Den 12. marts var det 100 år siden, at Albert Theilgaard etablerede den virksomhed, der senere udviklede sig til Codan Gummi. Virksomheden hed dengang Dansk Afvulkaniseringsfabrik og var blevet grundlagt på Frederiksberg i 1903, men i 1908 flyttede Albert Theilgaard den altså til Køge, hvor han havde overtaget den nedlagte gelatinefabriks grund lige nord for Villa Søvang. Hans to sønner Gustav og Wigo var ligeledes i mange år tilknyttet virksomheden som direktører.

Gummifabrikken var i en lang årrække Køges største arbejdsplads og indtager en vigtig placering i byens industrielle historie. Mange Køgeborgere har været ansat på gummifabrikken.

I anledning af det fine jubilæum var medlemmer af familien Theilgaard samlet på selve dagen. Programmet bestod blandt andet af et besøg på Køge Byhistoriske Arkiv, hvor arkivleder Birte Broch viste et par gamle film fra fabrikken. Blandt gæsterne var Hans Theilgaard, der er søn af Gustav Theilgaard, og Wigo Theilgaards tre døtre Lise, Janne og Tine. Også familiens yngste var repræsenteret.

Køge Byhistoriske Arkiv har gennem årene indsamlet en del materiale om gummifabrikken. Det stammer blandt andre fra familien Theilgaard, som arkivleder Birte Broch har været i kontakt med gennem længere tid. Også Codan Gummi og mange af de tidligere ansatte har været flittige til at aflevere materiale til arkivet.

Det var en stor glæde for arkivet at kunne bidrage til markering af den store dag. Det var et par hyggelige timer i selskab med familien Theilgaard.

Birte Broch
Arkivleder

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.