Byarkivet får arkivalier fra endnu een af Køges store virksomheder

Køge Byhistoriske Arkiv har i forbindelse med lukningen af produktionen på Codan Gummi i Den hvide By, fået overdraget en række fine arkivalier fra Codan Gummi.

Arkivalierne er med til at fortælle historien om Codan Gummis historie, og er et vigtigt bidrag til Byarkivets samlinger. Arkivalierne er allerede under registrering af arkivets frivillige medarbejder, Raymond Brix, der selv er tidligere medarbejder på Codan Gummi.

Når arkivalierne er færdigregistreret, vil de indgå i Byarkivets samlinger og alle gæster vil få mulighed for at dykke ned i denne vigtige virksomheds historie.

Byarkivet er meget taknemmelige over at få suppleret samlingerne med det indleverede materiale fra Codan Gummi, som gennem en lang årrække har været een af Køges vigtigste virksomheder.

Fremover vil der ikke være produktion af gummiprodukter på virksomheden i Køge, men Codan Tech A/S eksisterer fortsat.