Frederik Folkekær på Køge Torv

I anledningen af at statuen af Frederik den 7. på Køge Torv er blevet nedtaget til en velfortjent restaurering, har Køge Byhistoriske Arkiv i hele september stillet materialet frem fra den komite der stod bag opførelsen af monumentet. Den kaldte sig Comiteen for Opførelsen af et Mindesmærke for Kong Frederik VII paa Køge Torv. Samlingen omfatter blandt andet forhandlingsprotokollen, regnskabet, bilag, korre­spondance, kontrakter, tegninger m.m.

Det betyder at alle kan komme ind og se materialet på arkivet, uden at skulle bestille det frem fra fjernmagasinet på forhånd. Skulle det knibe med tiden til selv at tage arkivalierne i øjesyn, kan man også læse arkivleder Birte Brochs artikel om historien bag statuen af Frederik den 7. (PDF – 160 KB). Den stammer fra Køge-Studier 1998 og den er netop blevet gjort tilgængelig via Køge Byhistoriske Arkivs hjemmeside, dog uden billederne. Se mere på www.koegearkiv.dk

Afsløringen af monumentet for Kong Frederik den 7. på Køge Torv den 5. juni 1869. Op mod 10.000 var mødt op for at deltage i festlighederne.

Foto: Køge Byhistoriske Arkiv

 
Betonfundamentet under statuen fjernes efter statuen og soklen er kommet sikkert af vejen. Komiteen havde nedlagt en beretning og nogle mønter i en flaske, nedstøbt i fundamentet under statuen. Forseglingen af flasken havde desværre ikke overlevet de mange år i jorden, så papirerne var ødelagte og stod ikke til at redde, men mønterne blev reddet op og befinder sig nu i Køge Museums samlinger. På billedet ses Jan Fogtmann fra Per Aarsleff A/S i samtale med Ulla Fraes Rasmussen fra Køge Museum.

Foto: Køge Byhistoriske Arkiv.