Køge-Studier 2007

Køge Studier dateres bagud, således at årgang 2007 planmæssigt udkommer i 2008. Vi har på denne måde valgt at tage udgangspunkt i det år, som arkivernes årsberetninger omhandler.

Denne gang indledes årsskriftet med en artikel af cand. mag. Jørgen Vang Larsen om Køge i 1600-tallet. Dette århundrede begyndte som en gylden tid for købstaden, men desværre gik det i løbet af 1600-tallet slemt ned ad bakke. Artiklen nævner den vigende handel, stigende skatter, storm, pest og krig samt andre årsager til nedgangen. Samtidig blev interessen for det lokale styre mindre i takt med centraliseringen fra hovedstaden.

Herefter tager vi læserne med en tur til skovene omkring Giesegaard. Tidligere skovfoged Viggo Jensen, der var tilknyttet godset i 50 år, fortæller om arbejdet i skovene før og nu. Både arbejdet og omgangsformerne har i de mange år gennemgået store forandringer. I Køge Kommune ligger mange skove, og de er alle en del af lokalhistorien med deres bidrag til udviklingen inden for både erhvervs- og fritidslivet.

Under Første Verdenskrig lykkedes det for Danmark at opretholde neutraliteten. Pensioneret brigadegeneral og militærhistoriker Michael H. Clemmesen gennemgår i årsskriftets tredje artikel, hvorledes man fra dansk side søgte at imødegå mulige krænkelser af neutraliteten med særligt henblik på situationen ved Køge Bugt. For at hindre især en tysk landsætning fra søsiden blev der stationeret sikringsstyrker til at bevogte strandene ved Køge. Ingen fjender gik i land, men de mange soldater fra bl.a. teltlejren vest for Køge satte deres præg på byen i krigsårene.

Endelig afsluttes årsskriftet som altid med arkivernes årsberetninger, lister over givere af arkivalier samt en side med nyttige oplysninger om åbningstider, adresser, medarbejdere og bestyrelse. Redaktøren ønsker god fornøjelse med læsningen og modtager gerne kommentarer til årsskriftets form og indhold.

Birte Broch

Årsskriftet udsendes den 1. september til medlemmerne af Køge-Fondens Venner. Det kan købes hos boghandlerne i Køge og på de fire lokalarkiver. Prisen er 90 kr.