Køge-Studier 2008 er klar

Nyeste nummer af årsskriftet fra Køge Arkiverne er klar

Køge Studier dateres bagud, således at årgang 2008 planmæssigt udkommer i 2009. Vi har på denne måde valgt at tage udgangspunkt i det år, som arkivernes årsberetninger omhandler.

Denne gang indledes Køge Studier med en artikel om Grønholt Skole, som for længst er nedlagt. Artiklen er skrevet af Erik Augustinussen og Lone Rasmussen fra Skovbo Lokalhistoriske Arkiv og tager udgangspunkt i det ældste materiale, som er i arkivets samlinger. Skolen blev etableret i 1722 af Svenstrups ejer Frederik Svane og eksisterede i 102 år. Ved hjælp af grundige arkivstudier fortæller forfatterne om skolens fundats, om skoleholderne, eleverne, økonomien og til slut afviklingen af skolen. Læserne får her et indblik i skoleforholdene på landet i tiden før de store skolereformer i begyndelsen af 1800-tallet.

Herefter til noget helt andet. Dagbladets tidligere udgaveredaktør Palle Christensen er født og opvokset i stationsbyen Herfølge. Det fortæller han levende om i årsskriftets anden artikel. Vi hører om hjemmet og skolegangen i både den gamle og nye skole i Herfølge. Palle Christensen var tidligt meget interesseret i teknik, men også musikken optog ham meget. Artiklens erindringsbilleder er med til at fortælle om livet i stationsbyen set med en drengs øjne og fortalt på baggrund af en anden tid. Arkiverne modtager gerne sådanne erindringer, der kan være med til at give et billede af livet i en svunden tid.

Den afsluttende artikel er skrevet af Anne Walbom, formand for Dansk Vestindisk Selskab. Artiklen handler om en køgenser langt fra Køge. Emilie Langkjær var opvokset i Køge, men udvandrede til St. Croix i det daværende Dansk Vestindien. Anne Walboms interesse for Emilie Langkjær blev vakt på grund af de fine fotografier, som Emilie har efterladt fra St. Croix. Emilie Langkjær arbejdede som fotograf på øen, hvor hun bl.a. solgte fotografierne som postkort. Anne Walbom har været med til at arrangere en udstilling derude med Emilie Langkjærs fotografier. På opfordring fra Birte Broch har Anne Walbom kontaktet Køge Museum med henblik på at vise udstillingen i Emilie Langkjærs fødeby Køge. Den planlægges afholdt i begyndelsen af 2010.

Årsskriftet afsluttes med arkivernes årsberetninger, lister over givere af arkivalier samt en side med nyttige oplysninger om åbningstider, adresser, medarbejdere og bestyrelse. Redaktør, Birte Broch, ønsker god fornøjelse med læsningen og modtager gerne kommentarer til årsskriftets form og indhold.

Årsskriftet kan købes på arkiverne samt i boghandlerne i Køge.