Køgedatabasen udvider – endnu engang

Køge Byhistoriske Arkiv har fået endnu et år ind i den populære Køgedatabase

Denne gang er hele 1958 kommet med og dermed vi nærmer os et lille jubilæum for 50 året 1959-2009. Vi er tilbage i en tid, som rigtig mange køgenser stadig kan huske og Køge Byhistoriske Arkiv får til stadighed henvendelser og indleveringer fra denne tid. 1958 var et begivenhedsrigt år i Køges historie, hvor Karnevalet løb med det meste af opmærksomheden. 1958-karnevallet var det største og det der huskes bedst fra den tid.

Karnevalskomiteen, der bestod af borgmester Niels Albrechtsen, politimester Vagn Bro, K. E. Rohde, De samvirkende Idrætsforeninger og landsretssagfører Hanson, opfordrede de lokale firmaer til at møde op med kæmpefigurer til optoget gennem byen, i form af levende varemærker. Samtidig opfordredes byens kontordamer til at fremstille konfetti, så hele Køge var involveret i forberedelserne.

Til karnevalet i Køge var der planer om at skuespillerinden Brigitte Bardot skulle være karnevalets dronning. Man var i kontakt med hendes sekretariat for at drøfte de nærmere betingelser, men det blev dog den danske skuespiller Vivi Bak, der blev karnevalets dronning.

Det har været festlige tider, for i 1958 åbnedes en direkte skibsforbindelse til Sverige, en ”spritrute”, som den hurtigt blev kaldt. Køge-Malmø Linietrafiks skib “Østersøen” startede trægt med et lavt passagertal på dagsturene. Aftenturene med spisning og dans var dog mere succesfulde og aftenturen den 1. november 1958 var der solgt 400 billetter til. Det blev dog et kortvarigt eventyr, som sluttede allerede i december 1959.

1958 var også et valgår og efter valget holdt Køge Byråd konstituerende møde, hvor de i alt 50 udvalgsposter skulle besættes. Niels Albrechtsen blev valgt til borgmester uden modkandidater og 1. viceborgmester blev Aage Sund.

Om godt 30 dage slukkes det analoge sendenet og et ukendt antal køgensere risikerer problemer med at modtage signal til deres tv. Vi ved dog præcist hvor mange ”fjernseere” der var i 1958, for den 1. december var tallet på 1951 fjernseere i Køge. Til sammenligning havde København 109.341, Aarhus 7.817, Odense 5.954, Helsingør 4634, Esbjerg 3100 og Aalborg 2.499.

Køgedatabasen findes på www.koegearkiv.dk og der er nu et par tusinde opslag om mindre og større begivenheder i Køges historie. Det er Køge Byhistoriske Arkivs frivillige medarbejder Vagn Gulbrandsen, der har været gennem de gamle eksemplarer af Østsjællands Folkeblad og skrevet teksterne til Køgedatabasen. Skulle man have lyst til at komme dybere ned i historien, er man altid velkommen på Køge Byhistoriske Arkiv.