Lokale Liv

Hjælp Det digitale Indsamlingsnetværk – Er du med i lokale fællesskaber?

Køge Byhistoriske Arkiv lancerer i samarbejde med en række andre museer og arkiver i hele landet en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse.

Emnet for undersøgelsen er det levede liv i dagens Danmark. Der fokuseres på den del af kulturhistorien, som ikke er rettet mod bygninger, enkeltpersoner, genstande, virksomheder, byen, foreningen etc., men i stedet mod det lokale fællesskab og de lokale relationer.

Vi har tidligere indsamlet data om lokale og regionale forskelle. I modsætning til det, vil vi nu undersøge den lokale sammenhængskraft, og få dokumentation for, hvad det er, der binder os sammen i lokalområdet.

Vi er interesserede i sociale netværk og fællesskaber, i relationerne mellem mennesker i lokalsamfundet, dvs. frivillige (uformelle) sociale relationer mellem naboer, venner og bekendte i nærmiljøet.

Dyrker du sport i dit lokalområde?
Er du med i andre lokale aktiviteter?
Hvem i dit nærmiljø er du sammen med?
Hvilken betydning har det for dig?
Det er nogle af de spørgsmål, vi gerne vil have svar på.

Klik ind på www.LokaleLiv.dk og deltag i undersøgelsen. Deltagelsen er anonym.