Fra landbrug til læring på Kirstinedal

Kirstinedalsskolen og Historieskolen Clio ved Køge Arkiverne åbner udstilling om skolens historie.

Kirstinedalsskolen og Historieskolen Clio ved Køge Arkiverne åbnede onsdag for et nyt kombineret undervisnings-, IT- og udsmykningsprojekt i skolens foyer.

I udstillingen får man et indblik i de forskellige anvendelser stedet har haft gennem historien. Det er områdets forandring fra gård og landbrugsjord til skole og boldbaner, der fortælles i kort og billeder.

Eleverne passerer forbi udstillingen hver dag og mindes om at alting har en historie. Udstillingen og hjemmesiden giver også konkrete anvisninger på hvordan man kan undersøge stedets historie, lige der hvor man selv bor.

”Ved at bruge stedet som udgangspunkt håber vi, at kunne skabe en nærhed, identifikationskraft og følelse af relevans som inspirerer, forundrer og bidrager med ny viden”, fortæller Skoleleder Mai-Britt Herløv Petersen.

”Udstillingen er desuden tilføjet et element af interaktivitet, da man kan scanne QR-koder på fotografiet med sin telefon. De giver adgang til informationer, som ikke umiddelbart kan aflæses ud af fotografiet. Koderne anviser små arbejdsopgaver som eleverne kan arbejde videre med. Tilsammen håber vi det vil tiltale lærere og elever ved sin anderledes og sjove facon”, fortæller arkivar Lars Kjær.

Man kan i udstillingen følge udviklingen fra landbrugsområde til byområde. Det er en historie der i denne her fortælling række ca. 200 år tilbage. Skolen er opført på de marker, som tidligere tilhørte gården ”Kirstinedal”. Kirstinedal lå indtil udskiftningen inde i Ølsemagle landsby, men i 1794 blev den flyttet ca. 1 km ud øst for byen. Kirstinedal blev i 1803 købt fra Svenstrup Gods af Rudolf Larsen Hoff.

Skolebestyrelsesformand Tommy Gladov klippede snoren over og erklærede udstillingen for åben. Åbningen af udstillingen blev fejret ved en festlig reception på Kirstinedalsskolen.