Arkivernes Dag i Højelse Sognearkiv 2010

På Arkivernes Dag holder vi åbent hus kl. 11-14. Årets emne for Arkivernes Dag er “Klima og Vejr”. Her har vi samlet nogle gamle vejrbilleder med lokalt tilsnit, som vi vil vise på en lille plancheudstilling.

Derudover har vi en fortegnelse over interessante gamle vejrvarsler, samlet i sin tid af Anders Jørgensen, “Vibetjørnegård”, samt gamle, kommunale snekastningsprotokoller og forskellige beretninger om vejrets indflydelse på dagliglivet.

Medbring meget gerne gamle vejrbilleder og andet materiale til opbevaring på arkivet.

På dagen viser vi også et diasshow med billeder, som skal bruges i Birgit Rosenberg kommende bog om landsbyerne Store Salby og Lille Salby, som forventes at udkomme i foråret 2011. Så benyt chancen til at få et lille indblik hvad den kommende bog vil byde på.

Højelse Sognearkiv fremskaffet et mindre oplag af Frede P. Jensens 40 siders hæfte: “Min barndom og ungdom i Lille Skensved”, indeholdende fine skildringer af livet og personer i Lille Skensved og omegn i 1940-1960erne. Hæftet vil kunne købes på Arkivet på Arkivernes Dag.