Gamle ord om vejret fra Højelse Sognearkiv

Højelse Sognearkiv har samlet en række vejrvarlser fra den håndskrevne bog ”Min Slægts Personalhistorie og mine Erindringer”, 1945, af Anders Jørgensen, ”Vibetjørnegaard”, Store Salby.

Han skrev selv således om varslerne:

”Da Bonden som Landbruger har været stærkt knyttet til sin Jord og da Vejret betyder så meget for ham med hensyn til Udbyttet, som Jorden kan give, er det en Selvfølge, at han fra Arilds Tid har gjort sine Iagttagelser med hensyn til Vejret og høste Erfaringer for, hvorledes Vejret i den nærmeste Fremtid ville arte sig, da det ogsaa havde betydning for Arbejdets Udførelse, er det intet Under, at Bonden beskæftige sig med dette Problem, derved har formentlig de gamle Ord sine Oprindelser. I min Ungdom hørte man ofte de ældre benyttede dem ved mange Lejligheder; i mine ældre Aar brugtes de ikke saa tit, men kom dog frem til og fra.”

Du kan se den omfattende liste under Højelse Sognearkivs samlinger.