Slutspurten er sat ind på undersøgelse af danskernes lokale aktiviteter

OBS! Undersøgelsen er slut. Tak for interessen og deltagelsen.

Dansk Folkemindesamling er ved at afslutte spørgeskemaundersøgelsen www.lokaleliv.dk som findes på hjemmesiden www.lokaleliv.dk. Folkemindesamlingen håber fortsat på flere besvarelser inden undersøgelsen afsluttes efter nytår.

”Forsøget på digital indsamling af data til Folkemindesamlingens arkiv har været en succes, men det er fortsat vigtigt for os at sikre flest mulige besvarelser fra alle regioner af Danmark og fra alle aldersgrupper”, siger Else Marie Kofod, leder af Dansk Folkemindesamling.

Folkemindesamlingen samarbejder med en række museer og arkiver i hele landet for at få så mange til at deltage som muligt. Her er Køge Arkiverne også med.

Det elektroniske spørgeskema fokuserer på almindelige menneskers fritidsaktiviteter og det sociale samvær, som er knyttet hertil. Allerede nu er det muligt at skimte tendenser, f.eks. giver deltagelse i både sport og kulturelle fritidsaktiviteter en stærkere følelse af tilhørsforhold til lokalområdet. Ligeledes oplever mange at få nye venner ad den vej.

”Denne tendens ligger i tråd med kvalitativ forskning, der har vist, at lokale aktiviteter og netværk er med til at øge tilknytningen til et sted ”, siger projektkoordinator og forsker, Marianne Holm Pedersen og påpeger dog, at undersøgelsen ikke er repræsentativ.

Undersøgelsen tyder også på, at der eksisterer regionale forskelle. Indtil videre scorer jyderne for eksempel højest på spørgsmålene om, hvorvidt de fejrer årlige begivenheder såsom julefrokost og Sankt Hans i deres lokalområde, mens sjællænderne oftest forlader deres lokalområder for at fejre højtider såsom jul og påske. Marianne Holm Pedersen er dog mest af alt imponeret over den rigdom af lokale traditioner og aktiviteter, der findes i Danmark anno 2010: ”Besvarelserne fortæller om alt fra sildefestivaler, traktortræk og pibelaug til punkkoncerter, ”Wild west dag” og sambaoptog. Heldigvis bliver materialet gemt i Dansk Folkemindesamlings arkiv, så det også om 100 år kan dokumentere de mange aktiviteter i Danmark anno 2010.”

Flere personer har givet deres kontaktoplysninger, og arkivet vil kontakte nogle af dem for at følge deres besvarelser op med uddybende interviews. ”Derefter følger et omfattende analysearbejde, men vi ser frem til at offentliggøre resultaterne sammen med de involverede arkiver og museer om et års tid”, siger Marianne Holm Pedersen, der opfordrer alle interesserede til at besvare spørgeskemaet på www.lokaleliv.dk inden d. 31. december 2010. Deltagelsen er anonym, og resultaterne kan bruges af forskere, museer og arkiver landet over.

For yderligere information kontakt: Marianne Holm Pedersen, Dansk Folkemindesamling, tlf: 33 47 71 18, e-mail: mape@kb.dk

OBS! Undersøgelsen er slut. Tak for interessen og deltagelsen.