Køge Arkiverne ønsker glædelig jul

Køge Arkiverne har i 2010 fortsat arbejdet med at bringe den lokale kulturarv ud til borgerne. Arkivernes fælles årsskrift Køge Studier udkom denne gang som et flot særnummer om de berømte karnevaler i Køge.

Hjemmesiden www.kulturjagtkoegebugt.dk blev præsenteret i samarbejde med gode kolleger i Greve, Solrød og Stevns Kommuner. Et tværgående samarbejde under Kulturregion København Syd.

Køge Arkiverne har været synlige i medierne, blandt andet i TV2-Lorrys sommerudsendelser. Hjemmesiden www.koegearkiv.dk er blevet udbygget med billeder, fortællinger og film. Vi findes på facebook og twitter, og der er lagt mange nye oplysninger i Køgedatabasen.

Højelse Sognearkiv har hele året arbejdet ihærdigt med en bog om landsbyerne Store og Lille Salby. Bogen udkommer til næste år.

Skovbo Lokalhistoriske Arkiv ser frem til at flytte med til det kommende kulturhus i Borup. Det giver bedre forhold for samlinger, gæster og medarbejdere.

Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne har i lighed med de øvrige arkiver taget det fælles registreringssystem Arkibas 4 i brug.

Historieskolen Clio har i et tværgående samarbejde udarbejdet folderen “Find Vej“, en historisk bytur, hvor man benytter mobilen, gps eller sms.

Køge Byhistoriske Arkiv har fortsat stærk fokus på at skaffe midler til et nyt magasin i tilknytning til lokalerne i Vestergade 26.

Vi har besvaret et stort antal forespørgsler fra borgerne. Det glæder os, at interessen for den lokale historie trives i bedste velgående. Mange er medlem af en af de tre lokalhistoriske foreninger, hvor de virker som ambassadører for den lokale historie og Køge Arkivernes arbejde. Det er vi taknemmelige over.

Tak for godt samarbejde. Vi ser frem til et nyt aktivt år sammen med alle vore gode samarbejdspartnere.

Hent julekortet fra Køge Arkiverne her (PDF – 530 KB).

Med venlig hilsen
Birte Broch
Arkivleder