Ny udgave af Køge Studier er på vej

I 1653 kom en noget usædvanlig transport til Køge, nemlig en dromedar på vej til Dresden.
I 1653 kom en noget usædvanlig transport til Køge, nemlig en dromedar på vej til Dresden.

Nu er dette års udgave af Køge Arkivernes årsskrift, Køge Studier, på vej ud til læserne. Igen i år er der både lokalhistoriske artikler og informationer om arkiverne i den fine bog.

Transport, kommunikation og infrastruktur spiller en væsentlig rolle i udviklingen af samfundet. Årsskriftets første artikel er skrevet af Bjørn Westerbeek Dahl, der belyser vejtransport og rejsemønstre i midten af 1600-tallet med Køge som udgangspunkt. Bjørn Westerbeek Dahl er bibliotekar og historiker med et omfattende historisk forfatterskab bag sig. Han har gennemgået et stort antal såkaldte vognægtregnskaber, der fortæller om de kørsler, som Køge købstad havde pligt til at yde kongen, centraladministrationen og adskillige andre. Regnskaberne fra Køge indeholder særligt detaillerede oplysninger og bidrager til historien om den tids transport. Artiklen fortæller også om stive regler og gamle rettigheder, der betød, at man ikke udnyttede kapaciteten rationelt. Det fremgår, at Køge også dengang havde en central beliggenhed for både lokal og regional transport.

Fæstehusmandsstedet Nyvangsvej 103, ca. 1960.

Årsskriftets anden artikel er skrevet af Leif Lørring, der er uddannet kulturgeograf og tidligere rektor ved Danmarks Biblioteksskole samt bosat i Gørslev. Han fortæller om en række husmandsudstykninger i Køge kommunes vestligste del, nærmere bestemt Gørslev, Vollerslev, Lidemark og Bjæverskov sogne, der kan afsløre godt 200 års almen husmandshistorie. De eksemplificerer på hver deres måde markante generelle reformer og lovgivninger om husmandsbrugenes historie. Artiklen er ledsaget af en række illustrative kort og fotografier.

Årsskriftet afsluttes med arkivernes årsberetninger, lister over givere af arkivalier samt en side med nyttige oplysninger om åbningstider, adresser, medarbejdere og bestyrelse. Redaktør og arkivleder Birte Broch ønsker god fornøjelse med læsningen og modtager gerne kommentarer til årsskriftets form og indhold.

Årsskriftet dateres bagud og hedder derfor Køge Studier 2010. Det kan købes hos boghandlerne i Køge og Borup samt i Køge Byhistoriske Arkiv. Årsskriftet er desuden på vej ud til medlemmerne af Køge Byarkivs Venner.

Birte Broch
01.09. 2011

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.