Tråden – Apotekerhaven – By og land

Stedet her kaldes Apotekerhaven, fordi det ligger i den gamle have bag Køge Apotek, der blev opført i 1665 af Køges første apoteker Jørgen Berentsen.

Apoteket forhandlede lægemidler, der bl.a. blev fremstillet af krydderier, urter og duftende stoffer. Måske er nogle af urterne dyrket her i haven. Medicinen havde nok ikke den store effekt på sygdommene. Slet ikke i forhold til pesten i 1711, hvor ca. 10 % af Køges borgere døde.

Apoteket forhandlede også krydderier, konfekt og anden sukkerstads. Nogle apotekere havde desuden tilladelse til at sælge brændevin, øl og vin.

Hercules Weyer, der var apoteker i 1700-tallets Køge, var en ivrig dyrker af tobak på tomme grunde i byen. Han stod for en femtedel af den tobak, der blev dyrket i Køge.

Ved siden af apoteket i Brogade lå Tyske Kompagnis laugshus, som samlede de købmænd, der handlede på Tyskland. Købmændene i Danske Kompagni handlede mest i Danmark. Købmændene opkøbte varer direkte fra producenterne til videresalg. De forsynede også både land og by med varer fra hele verden.

Bønderne i oplandet producerede fødevarer, som de afsatte på torvet. Køge havde et stort opland af sognene nærmest Køge, men det rakte også ud på Stevns og mod Ringsted, Næstved og Roskilde. Ved de årlige markeder kom folk fra hele Sjælland.

Byens købmandsgårde lå ud mod Torvet eller Brogade. Det var pladskrævende forretninger med store, lange grunde mod Havnen eller Åen, hvor der var opført pakhuse, lager- og staldbygninger. Mange havde pakhuse på Havnen, da varerne som regel blev transporteret ad søvejen.

Der er bevaret en håndfuld pakhuse fra 1800-tallets store kornsalgsperiode, hvor danske købmænd var med til at sende masser af korn til England. Mod sydvest ses pakhuset fra 1855 i Oluf I. Jensens gård, Brogade 5-7. Det er gult med røde skodder.

Her ser du en lille samling med fotogafier fra Køge Apotek:

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.