Køge før og nu – Torvet 1

Køge før og nu – Gården bag Køge Rådhus

Dagens fotografi et taget i gården bag Køge Rådhus i 1914 af Hugo Matthiessen fra Nationalmuseet. Bygningen er opført som rådhus i 1552 og har helt frem til i dag været hjemsted for byens råd. Det gør det til landets ældste, fungerende rådhus. Der er da heller ikke meget der har ændret sig i løbet af de godt 100 år, der er mellem de to fotografier.

Der har dog også altid været mange andre aktiviteter i huset, med byens mest centrale beliggenhed. Udover at være Rådhus, var det også helt fra begyndelsen hjemsted for Køges toldbod og vejerhus. Der har været vinkælder og så forskellige erhvervsdrivende som f.eks. en sagfører, en træskohandler og såmænd også en kirurg, har drevet forretning fra lokalerne i stueetagen. Det har også været indkvarteringssted for de kongelige ved rejser rundt i landet. Under Træskoslaget i 1807 var der endda regulære kamphandlinger i bygningen, hvor den danske bondehær forsøgte at forskanse sig og beskyde den fremstormende fjende. Så selv om de politiske forhandlinger i dag kan være nok så hårde, er det altså det rene vand i forhold til hvad huset har været vidne til. Hvis blot væggene kun tale!

I 1803 fik rådhuset en omfattende renovering. Her fik det sin klassicistiske facade, som vi kender den i dag. Den er i øvrigt blevet smukt renoveret i sommerens løb. De gamle renæssancekviste mod Torvet forsvandt. Der kom nyt tagværk, og de ydre trapper i rådhusgården blev afløst af en ny indvendig trappe. Før i tiden havde man kun adgang til førstesalen via en trappe i gården. I 1914, hvor fotografiet er taget, var disse trapper for længst revet ned.

Rådhuset var i løbet af 1900-tallet blevet for lille til at rumme byens administration. Stadigt flere kommunale arbejdsopgaver gjorde det nødvendigt at skaffe plads til flere ansatte. Kommunen købte Svogers gård ved denne lejlighed og rev det gamle sidehus ned for at skaffe plads. Der blev i 1942 opført en tilbygning mod øst, vinkelret på det gamle hus fra 1552. Den ses til venstre på billedet fra i dag.

Sidebygningen er tegnet af Køge-arkitekten Otto Langballe. Den er stort set identisk med forhuset ud mod Torvet. Det er nok de færreste der gætter, at der er næsten 400 år mellem forhuset og sidehuset.

Denne udvidelse af rådhuset skaffede plads nok frem til midten af 1970´erne, hvor en ny udvidelse blev aktuel. Det kan du læse mere om i en senere artikel.

Artiklen er et eksempel på de oplysninger, som kan findes i Køge Arkiverne. Rådhusgårdens skulptur kan man læse mere om på Den digitale byvandring.

Historien om rådhuset er udførligt beskrevet i Køge Bys Historie 1288-1988, som udkom midt i 1980´erne. Det er stadig hovedværket om Køge bys historie.

Læs også artiklen om Køge Rådhus her.

Fotografier: Hugo Matthiessen, 1914 og Jens Møller Andersen, 2010.
Af arkivar Lars Kjær, Køge Byhistoriske Arkiv