Borup Savværk

Fig.2
Fig. 2

Som en naturlig følge af, at Borup havde fået jernbanestation, blev der af ejeren af Svenstrup Gods oprettet et savværk på grundene, der i dag har adresserne Hovedgaden 7C, 7D, 9 og 11. Svenstrups incitament har antageligvis været muligheden for at øge omsætningen af tømmer fra godsets skove via jernbanen og stationsbyens nybyggerier.

Niels Nielsen kom til Borup i 1884 fra København og forpagtede det af Svenstrup ejede førnævnte Borup Savværk. Svenstrup Gods havde fået skøde på matr. 1 b (Hovedgaden 14) den 22. maj, læst juli 1855.

I starten savede Niels Nielsen brænde op og lavede stave til smørdritler. Han begyndte dog snart at producere træsko samt andre trævarer. (fig.2)

Fig.1 (Hovedgaden 11)
Fig. 1

I 1906 fik Niels Nielsen skøde på grunden, som ejendommen Hovedgaden 11 ligger på i dag, og her blev der i huset indrettet butik, hvorfra solgtes trævarer af egen produktion. (fig.1)

Frederik Nielsen kom fra Vollerslev og fik i 1901 arbejde på Borup savværk. Året efter begyndte han egen produktion af træsko i et lille værksted på Hovedgaden.

På postkort fra 1905 ses savværkets vindmotor skråt bagud til højre for smedien, Hovedgaden 5. Denne vindmotor blev fjernet, da Frederik Nielsen kom til.

Fig.3
Fig. 3

Omkring 1912 gled Niels Nielsen ud af billedet og da Borup Savværk således var uden leder, overtog Frederik Nielsen nu Borup savværk. Han lagde ved samme lejlighed sin egen virksomhed ind under Borup savværk. (fig.3)

Frederik Nielsen og hustru Hansigne boede i ejendommen Hovedgaden 7c.

Savværket fik i de følgende 6 år en stadig stigende produktion med pladsproblemer til følge. Konsekvensen var, at Frederik Nielsen i 1918 opførte et nyt produktionsværk på modsatte side af Hovedgaden. Dette anlæg kendes i dag som Savværksgrunden. De gamle bygninger overfor blev fortsat brugt som lagerbygninger.

Den 25. februar 1927 udbrød der en voldsom brand i den nye afdeling, der lagde virksomheden i aske, men det lykkedes for Frederik Nielsen at genopbygge virksomheden i løbet af 3 måneder.

Virksomheden blev videreført af sønnen Svend Aage Nielsen og drevet frem til slutningen af 1960-erne.

I 1970 ophørte de sidste aktiviteter på træskofabrikken, hvorefter man gik i gang med at rydde grunden. I 1972 kunne man konstatere, at der nu kun var en brakmark tilbage. Kommunen købte hele arealet, og i dag kan man glæde sig over det grønne område, der igennem årene har fundet anvendelse til mange vidt forskellige aktiviteter, bl.a. cirkus, børnedyrskue, Sankt Hans arrangement og sågar ballonflyvning. Beboerne i Borup er sikkert taknemmelige for, at grunden aldrig er blevet bebygget.

Svenstrup havde Skovens Plads ved siden af savværket. Her blev fortrinsvis opskåret nåletræ til bjælker og brædder. I de sidste år var pladsen lejet ud til Ledreborg Trælast fra ca. 1947-1967.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.