Ejby Forsamlingshus

scan0020Ejbys første forsamlingshus lå på adressen Ejbyvej 70 og fungerede som sådan indtil 1906, hvor det nye forsamlingshus blev en realitet. Der har ligeledes været postopsamlingssted fra 1.8.191 til 30.09.1917. Huset er i dag privat beboelse.

Det nye forsamlingshus blev som omtalt oprettet i 1906.

Den stiftende generalforsamling blev holdt d.11.maj 1906.

Herefter gik man i gang med at tegne aktier à 25 kr. pr. stk. I alt tegnede 345 personer i Ejby og Nr. Dalby aktier for 8.625 kr.

Formålet med oprettelsen af forsamlingshuset var at ”Lade afholde gode og belærende foredrag af forskellig art, oplæsning og lignende samt på anden måde støtte og ophjælpe oplysningen her på egnen”.

Og i tråd hermed bemærkes det, at der ikke kan gives tilladelse til afholdelse af møder eller selskabelighed af umoralsk karakter, ligesom sekteriske møder udenfor den danske folkekirke ikke tolereres!

scan0019Man ønskede at holde lejeafgifterne på så rimeligt et niveau som muligt, således at egnens foreninger og sluttede selskaber ville kunne bruge forsamlingshuset til festligheder, møder og sammenkomster.

Medlemmer af Ejby Forsamlingshus var alle, der havde tegnet aktier i foretaget. Man besluttede at opføre forsamlingshuset med en tilhørende beboelse til en forpagter/vært.

Til formand valgtes gmd. Jacob Jacobsen, Valore og bestyrelsen bestod af gmd. Niels Vange, Valore, slagter P. Sivertsen, Ejby, møller Jens Jørgensen, Holme Mølle, gmd. Hans Andersen Ejby, skrædder Jørgen Madsen, Valore og husmand Kristen Jørgensen, Ejby hestehave.

Roskilde Tidende skriver tirsdag aften d.16.oktober 1906, at ”I Ejby ved Køge er der i Sommer bleven opført et nyt rummeligt og velindrettet Forsamlingshus lige sønden for Ejby Skov, omtrent midt imellem Byerne Ejby, Vallore og Ladager. Det nye Forsamlingshus har kostet 10.000 Kroner.”

Det første regnskab i protokollen er fra 1909 og her får man et indblik i, hvilke arrangementer, forsamlingshuset har lagt hus til: Der er afholdt juletræsfest, fastelavnsgilde og dilettantforestilling, ligesom huset er blevet brugt af bl.a. Afholdssamfundet, Sygekassen, Gymnastikforeningen, Ejby Brugsforening og Sygekassen.

Ejby Forsamlingshus fungerede fra 1906 til 1964 som et almindeligt forsamlingshus med forpagter ansat af andelsbestyrelsen, men i 1964 kastede bestyrelsen håndklædet i ringen, da der efterhånden var oparbejdet en stor gæld. Ejby – Nr. Dalby kommune indvilligede i at overtage både gæld og hus. Op til kommunalreformen i 1970 holdt sognerådet og kommunekontoret til i fløjen ud mod Tornbjergvej og Hestehavevej. Efter kommunesammenlægningen i 1970 kom der gang i byggeaktiviteterne i det gamle forsamlingshus, således at man kunne opfylde den nye tids krav.

Fra slutningen af 1970-erne og til 1990 blev forsamlingshuset også brugt til fritidsinstitution, ligesom der et stykke tid indenfor samme periode var diskotek i den tidligere forpagterbolig på 1. sal. Folk fra egnen kunne stadig leje huset, men interessen var efterhånden dalende, så da fritidscentret flyttede til andre lokaler andetsteds, måtte man finde en ny konstruktion for at sparke liv i det gamle hus, idet borgerne i Ejby og omegn var enige om, at man trods alt fortsat ønskede et forsamlingshus.

I 1991 stiftede man Ejby Forsamlingshus a.m.b.a.(andelsselskab med begrænset ansvar).

Forbavsende hurtigt fik man indsamlet 130.000 kroner, hvilket gjorde det muligt at foretage en total renovering, der blev udført ved hjælp af frivillig arbejdskraft.

I 2006 i forbindelse med forsamlingshusets 100-års jubilæum gør man status og vurderer, at huset igen er blevet et populært centrum for store fester og arrangementer.

Tekst af Lone Rasmussen, Skovbo Lokalhistoriske Arkiv.

Kilder:

  • 37.86 Forhandlingsprotokol for Aktieselskabet Ejby Forsamlingshus
  • 37.86 Roskilde Tidende, 16.10.1906: Indvielsesfest
  • 37.86 Dagbladet, Roskilde, Skovbo, 25.9.2006
  • 46.4 Ejby Tornbjergvej 42.