Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

På den ordinære Generalforsamling i Køge Byarkivs Venner tirsdag den 26. april 2016 havde bestyrelsen stillet forslag om en vedtægtsændring.

Bestyrelsens forslag til vedtægtændring var at følgende sætning i § 4 slettes:
“Medlemsskabet giver gratis adgang til Køge Museum med 1 ledsager”

I Køge Byarkivs Venners vedtægter står der, at medlemskabet giver ret til gratis adgang til Køge Museum for medlemmer + en ledsager. Som en selvstændig forening kan vi dog ikke pålægge en anden institution at give vores medlemmer gratis adgang. Bestyrelsen foreslår derfor som konsekvens, at denne formulering udgår af vedtægterne.

Dette vedtog generalforsamlingen uden yderligere kommentarer. Da der ikke var nok fremmødte til at vedtage ændringen (der var 24 medlemmer til stede), kræves det, at der afholdes en ekstraordinær Generalforsamling. Denne er berammet til torsdag den 26. maj 2016 kl. 18 på Byarkivet.

Det eneste punkt på dagsordenen, er vedtagelse af ændringen.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.