50 års jubilæum i Højelse Sognearkiv

Vær med når Højelse Sognearkiv fejrer den runde dag

I oktober er det 50 år siden, at Højelse Sogn fik sit eget arkiv. Grundlaget for arkivet blev skabt ved en stor husstandsindsamling i 1963. Her gik man rundt til alle husstande i sognet og indsamlede arkivalier til arkivets samlinger. Der blev indsamlet over 1100 arkivalier, som udgjorde grundstammen i samlingerne. Der var alt fra fotografier, dokumenter, breve, skøder, skudsmålsbøger, dagbøger og regnskabsbøger.
Sidenhen er der kommet meget andet til. Alt sammen fortæller om livet i Højelse Sogn.

Højelse Sognearkiv inviterer derfor til reception på dagen. Til receptionen har Højelse Sognearkiv udarbejdet en udstilling, som tager fat på hele Ølbyområdets historie. Dette område er udvalgt, fordi det er her de største forandringer har fundet sted i løbet af de sidste 50 år. Transportcenter, sygehus, Ølbycenter og mange andre store anlæg er kommet til. Det har sat sit præg på området og forandret det gennemgribende.

Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget Anette Simoni vil holde åbningstalen. Desuden vil der være tale ved arkivleder Birte Broch. Medarbejdere ved arkivet Birgit Rosenberg, Palle Sigaard og Kirsten Berngaard vil fortælle lidt om områdets historie. Desuden vil der være erindringsglimt ved Inge Bonnesen og Knud Larsen, børn af tidligere arkivformand Holger Larsen.

Højelse Sognearkiv har gennem årene Bogsalg i Højelse Sognearkivudarbejdet en bogserie om Højelse Sogns landsbyer. Bøgerne kan også ses ved receptionen.

Receptionen afholdes onsdag den 29.10. 2014. kl. 15-17. Den finder sted i Skensvedhallens Selskabslokaler, Højelsevej 1B, Lille Skensved. Alle er velkomne til at komme forbi, og der vil blive budt på en lille forfriskning.