Køge 1914-2014. Flyvningens uskyldige år

1914-2014. Et jubilæum i Krigens skygge. Af Lars Kjær

Robert Svendsen
Robert Svendsen

I år er det 100 år siden Første Verdenskrig brød ud. Danmark forholdt sig neutralt i krigen og formåede at styre uden om krigens rædsler. Alligevel satte krigen sit præg på Danmark og hverdagen i Køge. Til september følger kulturfestivalen Golden Days op med en lang række arrangementer i hele hovedstadsområdet. Temaet hedder i år Krig no. 1. Som optakt til efterårets Golden Days arrangementer i Køge, bringer Køge Arkiverne og Lørdagsavisen en række fortællinger fra Køge. De handler alle om Køge i tiden omkring Første Verdenskrig. Historierne bringes sommeren over i Lørdagsavisen og offentliggøres også løbende på www.koegearkiv.dk Flyvningens uskyldige år Under Første Verdenskrig var flyet stadig en meget ung teknologi. Flyvemaskinerne fløj langsomt og kunne ikke gå særlig højt op. Ved krigens start blev flyvemaskiner derfor primært brugt som observationsfly. Hurtigt begyndte piloterne dog at skyde på hinanden fra flyene og de blev derfor udrustet med maskingeværer. Under Første Verdenskrig så man altså en helt ny type kamp, nemlig luftkrig. Jagerfly, bombefly og luftskibe i form af zeppelinere blev en del af hverdagen under krigen. Krigen og krigsindustrien tog hurtigt den uskyldighed ud af flyvningen, som havde præget de første pionerår. Her var det ellers fingerfærdige cykelsmede og glade amatører, som stod for landvindingerne. Den første flyvemaskine i Køge i 1911 De første danske flyvere nød en stor berømmelse. Krak udstedte en dusør på 1000 kr. til den første som fløj over 40 km. Den landskendte flyver Robert Svendsen satte sig for at vinde prisen med en flyvning fra Kløvermarken i København til Køge.  Østsjællands Folkeblad bragte en stor reportage fra Robert Svendsens flyvning til Køge: ”Klokken nærmede sig stærkt otte i aftes, da man paa den klare aftenhimmel nord for Køge opdagede en lille mørk genstand, der bevægede sig hurtigt i retning af byen”. I Køge vidste man, at Robert Svendsen havde udset sig Skytteforeningens Skydebane ved Søndre Strand som en mulig landingsplads. Synet af flyveren fik folk til at strømme mod stranden. Flyveren fortalte bagefter om sin tur: ”Jeg startede i udmærket vejr – vinden var ca. 3 meter – og de første tyve minutter gik motoren fuldt tilfredsstillende, saa indtraf der et uheld idet et olierør sprang. Følgen heraf er, at der ikke kommer mere end halvdelen af den olie i maskinen der skal, og følgelig kan maskinen ikke gaa med mere end halv kraft, endda med fare for at løbe varm. Derfor satte jeg straks kursen ind over land, og det tog naturligvis en del tid”. Robert Svendsen var en af dansk flyvnings pionerer. Han var den første der fik flycertifikat i 1910. Hans krydsning af Øresund i 1910 gjorde ham berømt viden om. I 1911 satte han højderekord på 536 meter. Læs mere på: https://koegearkiverne.dk/historieskolen/hent-materialer/den-forste-flyvemaskine-i-koge-i-1911

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.