Vil Køge Byråd ødelægge Køge Arkiverne?

Brev fra de Køge Arkivernes venneforeninger til Køge Byråd

“Vores arkiver i Køge Kommune gør en stor og enestående indsats for at indsamle, bevare og formidle kulturarven i Køge Kommune, og rigtig mange borgere gør brug af vores arkiver med stor glæde og udbytte.

Derfor er det rystende at Kultur- og Idrætsudvalget uden varsel eller høring af de implicerede vil spare 30% af budgettet (600.000 kr.). Det er særligt skuffende i betragtning af, at Byrådet sidste år lavede langtidsplaner for Byarkivets fremtid, hvilket blandt andet ville indebære en flytning fra Vestergade til lokaler, hvor det endelig ville være muligt at få byens arkivalier hjem til Køge. Siden flytningen til Vestergade har arkivalierne været opbevaret i fjernmagasin, til stor gene for de borgere, som benytter arkivet.

At der er stor opbakning til arkiverne, kan ses af at der er over 600 medlemmer af de tre lokale historiske foreninger, og at 32 frivillige deltager i det daglige, praktiske arbejde og yder en kæmpe indsats. Det er en nedvurdering af deres arbejde, at arkiverne behandles så dårligt. De frivillige arbejder gratis, i tæt samarbejde med de få fastansatte medarbejdere.

Køge Kommune ønsker flere frivillige i kommunens foreninger. Denne budgetbesparelse er mangel på respekt over for dem, som allerede gør en stor indsats.

Køge Arkiverne består af Køge Byhistoriske Arkiv, Skovbo Lokalhistoriske Arkiv, Højelse Sognearkiv og Lokalhistorisk arkiv for Herfølge-Sædder Sogne. Størstedelen af arbejdet på arkiverne udføres af 32 ulønnede medarbejdere sammen med de ansatte medarbejdere (3.6 årsværk). 37 medarbejder sørger for at bevare og formidle vores lokale historiske arv og gør en fantastisk kulturel indsats for Køge Kommune. Arkiverne tager del i tværgående projekter, f.eks. ”Hit med Historien”, hjælper borgere, der kommer med spørgsmål eller efterspørger arkivalier, udvikler digitale tilbud til alle aldersgrupper m.v. Besøg blot hjemmesiden www.koegearkiv.dk !

Vi håber at Kultur- og Idrætsudvalget vil genoptage sagen på udvalgsmødet i juni, og indgå i dialog med Køge Fonden og Køge Arkiverne. Alt andet er uværdigt og ikke en fair behandling”.

På vegne af mere end 600 medlemmer af venneforeningerne til Køge Arkiverne

Lokalhistorisk Forening for Herfølge-Sædder Sogne, Søren Matthiesen
Skovbo Lokalhistoriske Forening, Bent Jellesmark
Køge Byarkivs Venner, Ole Struer