Køge som Kulisse – Artikel om filmbyen Køge

»Bertram og Lisa«: Ghita Nørby, Palle Kjærulff-Schmidt og Holger Juul Hansen under optagelser i Superland i Jernbanegade, 1974. Fotograf Hans Reersø. (Køge Byhistoriske Arkiv).
»Bertram og Lisa«: Ghita
Nørby, Palle Kjærulff-Schmidt
og Holger Juul Hansen
under optagelser i Superland i
Jernbanegade, 1974. Fotograf
Hans Reersø. (Køge Byhistoriske
Arkiv).

Køge er ofte blevet benyttet som kulisse for en bog, film eller TV-optagelser. Det skyldes dels at vi har en smuk by. Dels skyldes det nærheden til København og filmstudierne.

I Køge Studier 2011 omtales en række eksempler, hvor Køge har været kulisse. Denne artikel er nu lagt ud på hjemmesiden, så den kan læses af alle interesserede. Du finder vores artikel Køge som Kulisse på siden om artikler i Køge Studier.

Der er kun tale om et udvalg. Der kunne nævnes flere, og hvis man er interesseret heri, har Køge Byhistoriske Arkiv mere materiale om dette emne.