Højelse

Her finder du materiale der handler om Højelse Sognearkiv og historien i Højelse Sogn.

Køge Arkiverne er åbne igen!
Husk tidsbestilling ved besøg på Køge Byhistoriske Arkiv.
Vi kan kontaktes på byarkiv@museerne.dk.