Fotoalbummet – Ringvejen 1948

På billedet fra 1948 ser vi en del af Ringvejens anlæggelse. Billedet er taget der, hvor Ringvejen krydser Køge Å. Træerne i baggrunden står på Gammel Kjøgegaards område. De fleste af arbejdernes navne er Byarkivet bekendte. Personen midt i billedet (på knæ) er giveren af billedet Eigil Nielsen. På fotografiet er arbejdsholdet fra entreprenørfirmaet Wright, Thomsen og Kjær ved at lægge beton på den nye vej.

Ringvejens anlæggelse var undervejs over en længere periode. I 1934 fremsatte Københavns og Præstø Amter ønske om at anlægge en omkørselsvej ved Køge. Byrådet accepterede vejens anlæggelse i december 1934.

Men modstanden mod Ringvejen voksede i de følgende år. Modstanden blev især fremført af Handelsstands- og Turistforeningen i Køge, der mente at byen ville miste handelsindtægter, når trafikken blev ledt uden om byen. I Køge Byråd var der forståelse for Ringvejen, men der var ikke enighed om, hvor langt mod vest vejen skulle anlægges. De der ønskede Ringvejen så tæt ved bymidten som muligt vandt.

Anlæggelsen af vejen blev påbegyndt før krigen, men på grund af de ændrede forhold under krigen måtte anlægsarbejdet ligge stille. Efter krigen fortsatte man arbejdet på Ringvejen, og endelig i 1949 var Ringvejen færdig og kunne tages i brug af bilisterne.
(Foto: Køge Byhistoriske Arkiv.)

Mette Henriksen

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.