Hærens Svæveflyverskole Køge 1943

Hærens Svæveflyverskole var i Køge i 1943. Der blev lavet denne film, som viser lejrlivet og øvelser med svævefly. Filmen har også mange lokalhistorisk interessante optagelser af Køge By, området omkring lejren (Nu Ellemarken/Gymnasievej) samt sjældne luftoptagelser fra Køge by.

Filmen er en kopi fra Forsvarets Mediecenter og bringes her med venlig tilladelse.

Efter besættelsen af Danmark i 1940 stoppede al militærflyvning. I 1941 blev det dog igen muligt for civile svæveflyvere at genoptage flyvningen. Hærens flyvetropper fik også lov til at oprette en svæveflyveskole ved Køge. Her skulle der dels foregå en teoretisk og praktisk basisuddannelse af de nye flyvere. Dels var det også nødvendigt at holde de ældre flyveres kundskaber ved lige. Lejren blev indviet den 21. august 1941. Svæveflyveskolen lukkede i forbindelse med augustoprøret den 29. august 1943. I mellemtiden blev der gennemført mange tusinde øvelsesflyvninger fra lejren.

Hæren lejede sig ind i KFUK spejdernes lejr, som lå på Ringstedvej vest for Køge. Der var allerede en velegnet barak på stedet, som stammede fra 1. verdenskrig. Den var opført på Pedersvænge, (Langesvej/Ølbyvej). Her var den anlagt til at huse sikringsstyrken, der under hele Første Verdenskrig lå i Køge. I 1920 blev barakken solgt til KFUK-spejderne og flyttet til Sandmarksvej(Nuværende Gymnasievej). Barakken blev suppleret med hangartelte og mandskabstelte.

Svæveflyveskolen blev indrettet på et areal, der siden 1936 havde været benyttet af Køge Svæveflyveklub. Det var derfor velegnet til svæveflyvning. Det lå på en af Gammelkjøgegaards marker. Mod nord var det afgrænset af Ringvejen ved Køge Gymnasium. Mod vest gik det til Parkvej. Erantisvej og Gærdet afgrænsede flyvepladsen mod øst og mod syd gik den næsten til marksvinget. Så det har været et temmelig stort areal.

Indflyvning til pladsen foregik over et skovområde, hvilket ofte gav turbulens og heraf fulgte mange havarier.

I filmen kan man selvfølgelige se masser af flyvninger. Men der er også klip både fra Køge by og det herlige lejrliv under ”en straalende Sol”. I slutningen af filmen har man endda dristet sig til at tage et kamera med op i en svæveflyver.