Ny udgave af Køge Studier

Køge Studier 2012
Køge Studier 2012

I disse dage udkommer Køge Arkivernes årsskrift, Køge Studier. I år er det 25 år siden, at det første nummer af Køge Studier udkom.

Der er mange historiske spor at finde i hverdagen, når man først får øjnene op for dem. Blandt andre har de mange lokale håndværkere gennem årene ydet deres bidrag til vore omgivelser. I Herfølgeområdet findes fortsat en række store og små bygninger, opført af Hans Peder Hansen og sønnen Carl Helge Hansen, der i mange år drev tømrer- og snedkervirksomhed fra hjemmet på Billesborgvej i Herfølge. Årsskriftets indledende artikel er skrevet af Aase Nørholm, datter af Carl Helge Hansen, der tidligere har afleveret værdifuldt materiale om virksomheden, herunder tegninger og fotografier.

Andre spor lukker sig, fordi bygninger bliver revet ned eller får en anden funktion end oprindeligt tænkt. Et eksempel på dette er det nu lukkede Afholdshotel i Lille Skensved, som i dag rummer boliger. Højelse Sognearkiv har materiale om hotellet, og der findes stadig mennesker, der kan huske de mange aktiviteter på stedet. Historien kaster et lys på livet i lokalområdet og fortæller om en anden tids holdninger til indtagelse af alkohol. Det er arkivets medarbejdere Birgit Rosenberg og Palle Sigaard, der har skrevet artiklen om afholdshotellet. Arkivet modtager gerne supplerende materiale om hotellet.

Omslag Koege Studier 2012Havnen og skibsfarten har altid været af central betydning for Køge. Gennem årene har der været flest mindre, men også større værfter og bådebyggerier. Medarbejder ved Køge Arkiverne, Lars Kjær, fortæller i den afsluttende artikel om et af bådeværfterne, nemlig Larsen Værft, der det meste af sin levetid lå i Åhavnen. Køge Byhistoriske Arkiv har også materiale om andre værfter, og det kan forhåbentlig blive til flere artikler i fremtiden.

Årsskriftet afsluttes med arkivernes årsberetninger, lister over givere af arkivalier samt en side med nyttige oplysninger om åbningstider, adresser, medarbejdere og bestyrelse. På Køge Arkivernes hjemmeside www.koegearkiv.dk findes desuden en oversigt over alle artikler i Køge Studier gennem årene.

Køge Studier kan købes i boghandlerne samt på arkiverne.