Anno 1788: Syv taler om Køges historie


Ærede råd

Køge ca. 1750
Køge ca. 1750
Lucas Arff – Skydeskive 1798
Lucas Arff – Skydeskive 1798

I kender mig som købmand Lucas Arff, og jeg har været borgmester her i staden i 8 år. For et år siden skulle der for anden gang holdes folketælling i Danmark. Jeg og magistraten havde ansvaret for at gennemføre tællingen i Køge. Nu ved vi nøjagtig, hvor mange indbyggere, der er. Vi kender deres alder, køn, erhverv, bopæl og meget mere.
Selv om vi de seneste mange år har haft fredelige tider og ingen krig, så er der stilstand i byen. Folketallet ligger stadig lavt på 1366 personer. Det har knebet med væksten, siden krigene med svenskerne og det store pestudbrud i 1711. Pesten lagde 135 af byens borgere i graven. Før svenskerne kom, var vi dobbelt så mange borgere som nu.

Sidst vi var tæt på krigene med svenskerne, var under det store søslag i Køge Bugt 1710, hvor Ivar Huitfeldts skib ”Dannebroge” sprang i luften med et ordentligt brag. Han var en helt, som vi ganske sikkert vil mindes fremover. Efter slaget modtog Køge flere hundrede syge og kvæstede matroser og soldater. Dem måtte vi indkvartere, inden de kunne overføres til kvæsthuset i København.

Vi havde ellers et par lovende virksomheder, der leverede produkter til flåden. Siden 1687 blev der drevet en blomstrende virksomhed i Manufakturgården på Torvet. En af byens fineste ejendomme. Her vævede man sejldug i lange baner til flådens skibe, mens der rundt omkring i byen og omegnen sad arbejdere og spandt hampegarnet til sejlene. Da fabrikationen blev flyttet til København i 1734, blev 226 personer arbejdsløse.

Skibsbygger Carl Wilder oprettede et skibsbyggeri i byen i 1748. Her skulle der bygges og repareres skibe for flåden. Efter fem år måtte vi også sige farvel til denne driftige mand, der flyttede skibsbyggeriet til Amager.

Der dyrkes stadig tobak i Køge. Vores største plantør var i lang tid kaptajn Volmer på hjørnet af Brogade og Fændediget.

Køge Kag 1677
Køge Kag 1677

I de senere år er der blevet ryddet mere op i byens gader. Der går dog stadig for mange svin rundt, selv om det blev besluttet, at løsgående svin skulle konfiskeres til fordel for kommunekassen. For 5 år siden indførte vi gadebelysning i byen, efter at borgerne længe havde ønsket det. Der blev opsat fem tranlamper på hjørnehusene i Brogade og Nørregade.

Torvet er noget skæmmet af Kagen med gabestokken, der står og forfalder. Vi må håbe, at den snart bliver fjernet helt. De tider er forbi, hvor vi satte folk i gabestok på Torvet. Vi er blevet mere oplyste og humane.

Protokol for Conversations Selskabet  i Kjøge
Protokol for Conversations Selskabet i Kjøge

For at fremme denne udvikling blev der sidste år stiftet et Conversations-Selskab, der holder til på rådhuset. I den klub kan byens oplyste mænd mødes for at læse tidens litteratur og de nye dagblade, mens de fører nyttige samtaler med hinanden. Det lover godt for vor by, så der ikke bare er fred, men også bliver fremgang.

Lucas Arff – borgmester 1780-1798.