Godser i den gamle Skovbo Kommune

Se udstillingen om godser i Skovbo på Skovbo Lokalhistoriske Arkiv
Se udstillingen om godser i Skovbo på Skovbo Lokalhistoriske Arkiv

Den nye udstilling viser billeder af de tre godser, som er hjemmehørende i den gamle Skovbo Kommune. Det drejer sig om Svenstrup, Juellund og Spanager godser, som alle har haft stor betydning for de lokalområder, hvor de har haft besiddelser.

Tidligere ejede bønder og husmænd ikke det hus eller den gård, de beboede. De var derimod fæstere under et gods, med de rettigheder og pligter, godserne krævede for at man kunne blive fæster.

En meget vigtig kilde til vores viden om bønder og husmænds forhold i 1700- og 1800-tallet er de bevarede fæsteprotokoller, hvor man bl.a. kan se, hvad fæsterne skulle svare i landgilde af deres hus eller gård, ligesom man også får at vide, hvilke pligter bønder og husmænd var pålagt, og hvad der skete, hvis de alligevel ikke overholdt deres forpligtelse.

Fæsteprotokollerne er desuden en vigtig kilde for slægtsforskere, idet man i det enkelte fæstebrev kan se, hvem den nye fæster overtog gård eller hus fra. Måske man er så heldig, at en gård har været i ens families fæste igennem flere generationer, eller man har mulighed for at opstille en gårds liste af fæstere fra.

Svenstrup gods har stort set ejet hele Borup sogn samt enkelte huse og gårde i bl.a. Nr. Dalby sogn i Skovbo Kommune.

Juellund gods har haft besiddelser i Gørslev, Vollerslev og et enkelt hus i Bjæverskov sogn.

Spanager gods har ejet huse og gårde i Bjæverskov samt møllen i Vollerslev.

Gå til siden om udstillinger i Skovbo Lokalhistoriske Arkiv.