Bosniakker 1801

Bosniak-eskadronen i Køge

I 1791 blev der indkvarteret en eskadron “Bosniakker” der bestod af 125 mand med heste. Det var, trods navnet, ganske alm. bønderkarle, udstyret med strålende og eksotiske uniformer. De blev beordrede til at lade deres overskæg gro og binde blykugler i dem, for at få det rette tyrkiske præg. De forlod byen i 1816, da Køge ophørte med at være garnisionsby.

De overstbefalende boede på det nuværende museum (Nørregade 4), mens resten var indkvarterede rundt om i byen. De optræder derfor i folketællingerne. Der er ud fra folketællingen i 1801 udarbejdet en liste over bosniakkerne, deres bosted (omsat til stedets nuværende adresse), alder, børn og stilling er anført.

Der var 12 gifte bosniakker med tilsammen 24 børn, så der er stadig efterkommere fra dem på Køge-egnen. Vi har også jævnligt forespørgsler på arkivet om bosniakkerne.

Hent listen over Bosniakker Køge ved Folketællingen 1801 (PDF – 259 KB).

Folketællingerne kan i øvrigt også ses på internettet her: