Nye fortællinger fra Køges historie – Køge Studier 2011 på gaden

Koege-Studier-2011I årets nummer af Køge Studier kan man læse om Køge som centrum for fiktive romaner, om Køge som filmkulisse i danske film, om den oversøiske udvandring fra Køge mellem 1868 og 1914 og om gårdmandsliv i Hegnede i midten af 1800-tallet.

Køge Studier dateres bagud, således at årgang 2011 planmæssigt udkommer i 2012. Vi har på denne måde valgt at tage udgangspunkt i det år, som arkivernes årsberetninger omhandler.

Denne gang indledes årsskriftet med en artikel af forfatteren Katrine Marie Guldager, som vi flere gange har haft besøg af i Køge Byhistoriske Arkiv. Hun har skrevet to romaner, hvor handlingen udspiller sig i Køge. Begge romaner er udkommet på forlaget Gyldendal og er blevet fint modtaget.  Den første med titlen ”Ulven” udkom i 2010 og den anden i 2012 med titlen ”Lille hjerte”. Der er tale om romaner med Køge som ramme, men ikke egentlige historiske romaner eller nøgleromaner, hvor personerne kan identificeres med virkelige personer, der har levet i byen.

Inspireret af Katrine Marie Guldagers artikel har Birte Broch udarbejdet en omtale af en række andre tilfælde, hvor Køge har udgjort kulissen for bøger eller filmoptagelser, lige fra Fy og Bi til Matador.

Årbogens anden artikel er skrevet af mag. art. Henning Bender, der i en lang årrække var leder af Ålborg Stadsarkiv og Det danske Udvandrerarkiv. Artiklen omhandler den oversøiske udvandring fra den nuværende Køge Kommune i årene 1868-1914, hvor mange valgte at søge lykken i navnlig USA. Udvandringen blev befordret af udviklingen på transportområdet og en kraftig efterspørgsel på arbejdskraft samt mulighederne for at erhverve egen jord i det vidtstrakte område. Henning Bender omtaler nogle af de personer, der udvandrede fra Køge og omegn, hvoraf nogle blev derude i det nye land og andre vendte hjem igen. Det er en fascinerende historie, der fortælles på baggrund af den omfattende viden, forfatteren har om emnet.

Årsskriftet afsluttes med en artikel af cand. mag. og journalist Tonik Kjeldsen, der for tiden er ansat ved Skovbo Lokalhistoriske Arkiv. Han fortæller om gårdmanden Christen Jensen, der boede i Hegnede landsby i Borup Sogn. Christen Jensen overtog sin gård under Svenstrup gods i 1819, men endte i store økonomiske problemer efter nogle år. Artiklen bygger på nogle af de informationer, der kan findes i godsarkiver, helt ned til inventar og besætning på gården. Forfatteren har beskæftiget sig meget med Svenstrups historie, og fortællingen om Christen Jensen knytter an hertil.

Årsskriftet afsluttes med arkivernes årsberetninger, lister over givere af arkivalier samt en side med nyttige oplysninger om åbningstider, adresser, medarbejdere og bestyrelse. Redaktøren ønsker god fornøjelse med læsningen og modtager gerne kommentarer til årsskriftets form og indhold.

Køge Studier kan købes for 90 kr. i Køge Arkiverne samt i boghandlerne i Køge. Køge Studier vil blive udsendt til Køge Byarkivs Venner i løbet af de kommende dage.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.