Nyt nummer af Køge Studier er udkommet

Køge Studier 2003 er udkommet med spændende artikler og arkivernes årsberetninger for 2003. Medlemmer af Køge-Fondens Venner får årsskriftet tilsendt.

Studiet af sundhed og sygdom har de senere år spillet en fremtrædende rolle i den historiske forskning. Den indledende artikel I Køge Studier 2003 handler om ”den spanske syge” i 1918-19, som var en hærgende influenzaepidemi, der medførte sygdom og død over hele verden. Artiklen er skrevet af seniorforsker Jørgen Mikkelsen, Landsarkivet for Sjælland, der nøje har studeret og benyttet det righoldige materiale, der gemmer sig i de såkaldte medicinalindberetninger.

Herefter følger et stykke erhvervshistorie, idet arkivar Mette Henriksen fortæller historien bag Køge Andelssvineslagteri, der lå i Køge 1889-1976. Denne store virksomhed er nu forsvundet, men i Køge Byhistoriske Arkivs samlinger findes et omfattende arkivalsk materiale, der kan dokumentere de mange aktiviteter på slagteriet. Mette Henriksen har stået for registreringen af det store arkiv.

I den tredje artikel vender vi tilbage til de store epidemier, idet vi fortsætter sidste års historie om pesten i 1711. Denne gang er det Jørgen Vang Larsen, der skriver om pesten i Køge i 1711. I modsætning til andre byer var Køge forberedt på pestens komme og søgte ikke at skjule sygdommen. Alligevel var den et hårdt slag for en i forvejen ramt by.

Hvert år foregår der mange spændende aktiviteter på de tre arkiver i Køge Kommune. For at orientere offentligheden herom bringer vi som sædvanligt de tre arkivers årsberetninger. Forhåbentlig er dette med til at udbrede kendskabet til arkiverne, således at flest muligt kan få glæde af vore tilbud. Afslutningsvis er der en fortegnelse over givere, medarbejdere, bestyrelser samt åbningstider.

Undertegnede redaktør ønsker læserne god fornøjelse. Forslag og kommentarer til indhold og form modtages gerne.

Årsskriftets omslag er designet af grafisk formgiver Jens Lorentzen, der siden 1992 har stået for den konkrete udformning af årets omslag. Vi har desværre mistet Jens Lorentzen, der afgik ved døden i marts 2004. Han havde sin egen rolige og stilsikre tilgang til opgaven, og vi vil savne ham som samarbejdspartner. Ære være hans minde.

Årets fine omslag er udformet af Rachel Kollerup Fabricius på grundlag af Jens Lorentzens grundkoncept.

Køge Studier 2003 er på vej ud til alle medlemmer af Køge-Fondens Venner, der modtager årsskriftet for medlemskontingentet.

Man kan melde sig ind i foreningen her på hjemmesiden.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.