Nyeste nummer af Køgestudier udsendt

Køge Studier 2004 indeholder tre lokalhistoriske artikler samt årsberetningerne fra de tre arkivers aktiviteter i 2004.

Vi har nu sendt det nyeste nummer af Køgestudier på gaden. Den sendes til medlemmer af Køge-Fondens Venner. Har du ikke allerede modtaget den, er den nok på vej.

Den første artikel omhandler Den Katolske Kirke i Køge, der til næste år kan fejre sit 100 års jubilæum.

Emnet har vist sig at være meget aktuelt også af en anden grund, nemlig den tidligere pave Johannes Poul II’s død og det efterfølgende pavevalg. Det er længe siden, den danske offentlighed har været så fokuseret på begivenheder og traditioner i Den Katolske Kirke. Aftalen med Erik v. Achen om denne artikel kom i stand i forbindelse med et besøg i Den Katolske Kirke, som Køge-Fondens Venner aflagde i 2004. Selv om kirken i dag er en integreret del af området, er der sikkert mange, der ikke kender dens historie.

Nogle af de mest elskede danske børnesange er skrevet af en digter, der stammer fra Køge. [Bergstedt, Harald_443x685_200x309.jpg] Hvem kender ikke ”Jeg ved en Lærkerede” og ”Solen er så rød, Mor” – begge sange skrevet af Harald Bergstedt. Desværre endte hans egen livshistorie tragisk, idet han blev dømt for landsforræderi efter 2. Verdenskrig. Måske derfor er han gået i glemmebogen og nævnes naturligt nok ikke som en af byens stolte sønner. Ida Nilsson, der har skrevet en bog om Harald Bergstedt og hans liv, fortæller i årsskriftets anden artikel om denne mand og hans tragiske udvikling.

Henning Bjørn Larsen har ved flere lejligheder skrevet om Køge under Besættelsen. I 2004 stod Køge Byhistoriske Arkiv bag et meget velbesøgt arrangement, hvor man kunne komme ned i en af de gamle bunkere. [Onkel Toms hyttea.jpg] Her fortalte Henning Bjørn Larsen om organiseringen af beskyttelsen af civilbefolkningen i Køge under 2. Verdenskrig. Dette foredrag er nu blevet til en artikel i dette nummer af Køge Studier. Et af krigens konkrete udtryk bestod i luftalarmer og efterfølgende ophold i beskyttelsesrum, og det spillede naturligvis en stor rolle for befolkning-en, at der forelå planer, hvis krigen for alvor ramte byen med luftbombarde-menter eller lignende.

Herefter følger årsberetningerne fra de tre lokalarkiver, hvor vi fortæller om de mange spændende aktiviteter, der foregår. Forhåbentlig er dette med til at udbrede kendskabet til arkiverne, så flest muligt kan få glæde af vores tilbud. Endelig er der en fortegnelse over givere, medarbejdere, bestyrelser samt åbningstider.

Undertegnede redaktør ønsker læserne god fornøjelse. Forslag og kommentarer til indhold og form modtages gerne.

Birte Broch
Juni 2005

Køge Studier 2004 indeholder tre lokalhistoriske artikler samt årsberetningerne fra de tre arkivers aktiviteter i 2004. Vores årsskrift dateres bagud, således at den årgang, der udkommer i 2005 får titlen Køge Studier 2004 for at markere, at det er arkivernes virksomhed i 2004, der fortælles om.