Køge set fra luften

Luftfotos er noget af det mest fascinerende at iagttage. Man får både det store overblik og samtidig en detaljeringsgrad, som tillader betragteren at fortabe sig i kvarterer, vejforløb, stier, huse og meget andet.

Køge Byhistoriske Arkiv har ved hjælp af donationer fra Amtsmuseumsrådet og LARA, kredsen af lokalarkiver i Roskilde Amt, indkøbt en række fine luftfotos fra Det kongelige Biblioteks store billedsamling.

Disse billeder supplerer nu billedsamlingen i Køge Byhistoriske Arkiv, der rummer over 75.000 billeder. Den nye udstilling kan ses på Byarkivet og på hjemmesiden under Køgebilleder.

Se udstillingen her.