Køge Studier 2006 – Det nye nummer er nu kommet

Det Nye nummer af Køge Studier er nu udkommet. Det udsendes til medlemmerne af Køge-Fondens Venner i løbet af den næste uge. Samtidig kan den findes i boghandlerne i Køge, samt købes på arkivet.

Køge Studier dateres bagud, således at årgang 2006 planmæssigt udkommer i 2007. Vi har på denne måde valgt at tage udgangspunkt i det år, som arkivernes årsberetninger omhandler.

Dette års Køge Studier er dog blevet en del forsinket på grund af den arbejdskrævende og ikke planlagte flytning af Køge Byhistoriske Arkiv fra Torvet 6 til Vestergade 26. Denne opgave gik naturligvis forud for alt andet og lagde beslag på alle ressourcer – sammen med flytningen af lokalarkivet i Herfølge. Redaktøren beklager forsinkelsen af Køge Studier og håber, læserne har forståelse for baggrunden.

Årsskriftets indhold er derimod ikke ramt af flytteriet, idet de tre forfattere hver har leveret et spændende bidrag til Køges historie:

Den første artikel er skrevet af cand. scient. soc. Simon Bauer, der på RUC har skrevet speciale om kampen om velfærdskommunen i Køge 1909-21. Specialet omhandler skole- dyrtids- og boligpolitikken i Køge i perioden. Artiklen i Køge Studier retter fokus mod debatten om skolepolitikken i Køge og viser, at spørgsmål som opførelse af nye skolebygninger kan indeholde politisk sprængstof af mere principiel karakter. Netop i årene omkring 1. Verdenskrig lagdes grunden til det senere kommunale engagement i borgernes velfærd.

Forfatteren til den følgende artikel er Kenn Tarbensen, der er seniorforsker ved Erhvervsarkivet i Århus. Han er ved at skrive en bog om holdninger til direkte udenlandske investeringer i dansk erhvervsliv i perioden 1945-72. Afviklingen i årene 1959-62 af J. Kofods Fabriker, der bl.a. producerede de berømte Køge-dukker og var en af Køges største arbejdspladser, var en meget pikant affære, der her oprulles med udgangspunkt i sagsakterne i Handelsministeriets arkiv i Rigsarkivet. Det var den første større sag om en virksomhedslukning efter udenlandsk opkøb og derfor en sag, der flere gange kom op i Folketinget og gav anledning til utallige røde ører i centraladministrationen. Forfatteren vil gerne høre fra læsere, der kan bidrage med yderligere oplysninger.

Efter kommunalreformen er Skovbo Lokalhistoriske Arkiv nu en del af det lokalhistoriske fællesskab i kommunen. Redaktøren har derfor med glæde modtaget en artikel skrevet af Erik Augustinussen, der nu er frivillig medarbejder ved Skovbo Lokalhistoriske Arkiv. Den omhandler et kendt og karakteristisk hus i Borup ved navn Taarnborg, hvis tilblivelse og skiftende ejere og funktioner beskrives med mange billeder som illustrativ ledsagelse.

Endelig afsluttes årsskriftet som altid med arkivernes årsberetninger, lister over givere af arkivalier samt en side med nyttige oplysninger om åbningstider, adresser, medarbejdere og bestyrelse.

Redaktøren ønsker god fornøjelse med læsningen og modtager gerne kommentarer til årsskriftets form og indhold.

Birte Broch
August 2007

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.