Køgedatabasen har fået mange nye artikler

Læs om Køges historie på Byarkivets hjemmeside. Køgedatabasen har fået mange nye artikler.

På Køge Byhistoriske Arkivs hjemmeside findes den populære Køgedatabase, en oversigt over begivenheder i Køges historie fra år 730 og frem. Her findes stort og småt om Køge i en kort og klar form. Databasen er netop blevet opdateret med over 350 nye artikler om store og små begivenheder, til glæde for alle med interesse for Køge.

Databasen her derfor nu over 1400 artikler og tallet vokser hurtigt.

Den er hovedsageligt baseret på Østsjællands Folkeblad, forløberen for Dagbladet i Køge. Det er Vagn Gulbrandsen, frivillig medarbejder ved Køge Byhistoriske Arkiv, der har læst de mange gamle aviser og skrevet om det på hjemmesiden.

I 1953 øjnede man i Køge en enestående chance for at Køge Stadion kunne få dækket det øjeblikkelige tribunebehov.

Den gamle tribune fra Idrætsparken i København blev indkøbt og spørgsmålet om opførelsen var på Køge byråds dagsorden den 3. november 1953. Den står der som bekendt endnu.

Det var også i 1954 at der kom ny indretning af legepladsen i Lovparken. Legepladsen havde fået gynger, en karrusel og en rutschebane og senere skulle der komme mere til. Det kostede den fyrstelige sum af ca. totusinde kroner.

I 1955 ændredes mælkepriserne i Køge købstad på grund af bortfaldet af sødmælkstilskuddet.

Fra og med fredag den 1. april 1955 kostede mælken derfor:
Spandemælk: 1/1 liter 61 øre, ½ liter 32 øre.
Sødmælk på flaske: 1/1 liter 67 øre, 1/2lliter 37 øre, 1/4 liter 20 øre.
Børnemælk: 1/1 liter 67 øre, 1/2 liter 41 øre.

Det var også i 1954 at beboerne i Sønderkøge – det tidligere landsogn/landdistrikt – endelig blev “rigtige” køgensere. Årsagen til den endelige “indlemmelse” af det tidligere landsogn/landdistrikt, var Køge kommunes nye hulkortsystem, kunne kæmner Frede Jensen oplyse. Fagre nye verden. Både kæmnertitlen og hulkortet hører i dag til på arkiver og museer.

Fredag den 14. maj 1954 spillede Køge den sidste kamp i fodbold i forårsturneringen mod B 93. Avisen bragte en foromtale af kampen, som var Hilmar Staalgaards sidste. Han var da 37 år. Køge skulle bare have 1 point, så var mesterskabet hjemme. B 93 kæmpede derimod for ikke at rykke ned. Kampen endte med at Køge – som den første provinsklub – fik mesterskabet i 1954 og resultatet var 0-0.

Det var blandt andet også i 1954 at Køge holdt ét af sine berømte karnevaler. Fjernsynsmanden Jørgen Rindholdt fortalte om fjernsynets optagelser i Køge ved Køge Byfest. Da Køge ikke havde vekselstrøm, har man haft en omformer med fra København. Køges 10 – 12 fjernsynsindehavere var sikre på at få gæster den lørdag aften.
Mange mennesker var forsamlet omkring fjernsynene, hvor der udover de private også var opstillet 2 apparater i Køge Roklub.

Databasen afspejler livet i Køge og der findes her en lang række oplysninger, som man ikke støder på andre steder – med mindre man giver sig i kast med at læse aviserne selv. Hjemmesiden kan findes på www.koegearkiv.dk