Køge Byhistoriske Arkiv modtager legat

Danske Bank støtter digitalisering af lydbånd. Køge Byhistoriske Arkiv modtager støtte til digitalisering af lydbånd fra Danske Initiativpuljer.

Køge Byhistoriske Arkiv har modtaget støtte fra Danske Banks Initiativpulje til at digitalisere arkivets samlinger af lydbånd. Med denne støtte til arbejdet, får byarkivet en mulighed for både at sikre lydbåndenes bevaring for eftertiden og for at tage den lokalhistoriske formidling et stort skridt fremad.

Kassettebånd tåler ikke længere tids opbevaring, men vil med tiden forgå pga. det skrøbelige materiale. Derfor er Køge Byhistoriske Arkiv meget glade for at have fået mulighed for at tage hånd om dette arbejde på betryggende vis og sikre bevaringen til fremtidige generationer.

Samtidig kan det nu lade sig gøre at gå i gang med formidling af disse optagelser på Køge Byhistoriske Arkivs hjemmeside. Båndoptagelserne rummer unikke, lokalhistoriske optagelser med forskellige mennesker fra Køge. Der er alt fra arbejdererindringer over barndomserindringer, interviews og mange andre spændende optagelser.

Støtten blev overrakt i dag ved en hyggelig sammenkomst i Danske Bank i Køge ved Lone Klint. Køge Byhistoriske Arkiv sender sine varmeste taksigelser til Danske Initiativpuljer, som har muliggjort dette vigtige arbejde.

Forfatter: Lars Kjær