”Arkitekterne Køge” afleverer sine tegninger til Byarkivet

Arkitekterne Køge har afleveret store dele af deres arkiv til Køge Byhistoriske Arkiv. Arkitekterne Køge i Vestergade er en virksomhed, som har virket i Køge gennem mange år. De har gennem årene sat deres præg på Køge. Mest kendt er nok udbygningen af gobelinsalen på KØS, samt Bornholmstrafikkens domicil på Køge Havn.

Derfor er det også et arkiv, som Byarkivet er meget glad for at modtage og som arkivets gæster vil kunne nyde godt af når det er registreret.

Arkitekterne i Køge
Køge Byhistoriske Arkiv har en meget fornem bestand af arkitektarkiver i samlingerne. Et arkitektarkiv kan naturligvis fortælle om den pågældende virksomheds egen historie. Men derudover har arkitekternes virksomheder i høj grad præget Køges konkrete udformning og udseende. Derfor er de interessante, hvis man interesserer sig for Køges fysiske fremtoning.

Det mest omfattende arkiv stammer fra arkitekt Otto Langballe (1880-1959) og hans kompagnon og efterfølger, arkitekt Åge Madsen (1912-2007). Otto Langballe etablerede sig i Køge i 1913 og udførte tegningerne til en lang række private og offentlige byggerier frem til sin død i 1959. Arkitekt Åge Madsen blev i 1945 kompagnon med Langballe og overtog senere virksomheden. Det samlede firmaarkiv fylder 12-13 hyldemeter og dækker årene ca. 1913-1986. Til sammen er de mest kendt for Skovparken, Krematoriet, udbygningen af Køge Bibliotek samt Kureers bygning på Sdr. Alle.

Køge Byhistoriske Arkiv har tillige været så heldig at modtage et andet stort arkiv fra arkitekt Laurids Jensen (1911-1996), der kom til Køge i 1941 og havde egen virksomhed i mange år. Han står blandt andet bag Søndre Skole.

Størstedelen af Karsten Vibilds arkiv findes også i Byarkivets samlinger. Han står bl.a. bag Lynggården, Restaurant Arken på Køge Marina og en perlerække af andre byggerier.

Desuden findes en række enkelte tegninger fra forskellige arkitekter. Chr. Edvard Sylow (1866-1930) stod bag Politistationen i det nu nedrevne Bygårdsstræde, Øernes Andelsselskabs Lagerbygning på Havnen, Brochmands Skoles udvidelse mod Kirkestræde og meget andet. Erik Engelstoft har tegnet en af Køges få modernistiske perler, nemlig Bio på Torvet. Desuden er der en række tegninger fra Aage Sattrup, Urban Kindberg (1893-1971) samt Valdemar Semberlund, som stod bag Teaterbygningen mv.

Brug arkitektarkiverne
Disse arkiver kan fortælle store dele af bygnings- og arkitekturhistorien i vores område inden for de seneste 100 år.

De er selvfølgelig relevante hvis man ønsker at dykke ned i virksomhedens egen historie. Men samtidig fortæller de om områdets konkrete udformning og udseende. Her genfindes alle de kendte internationale strømninger, med en egen lokal variation og fortolkning. I arkitektarkiverne finder man desuden alt fra de første villaer til de nyeste parcelhuse, etagebyggeri og boligkomplekser, skolebyggerier, hospitaler, børneinstitutioner og plejehjem.

Køge Arkiverne er naturligvis meget glade for at få tegninger som indleveringer til arkivet. I dag bygges der stadig nye huse i hele Køge Kommune. Køge Arkiverne er meget interesserede i at modtage arkivalier der har med huse og byggerier at gøre. Det kan være tegninger og grundplaner, men fotografier fra byggeprocessen og andet materiale vil også være relevant.

Fotografi:
Kim Lynge Rungwald fra Arkitekterne Køge ses på Køge Byhistoriske Arkiv med en del af den samling der nu er blevet afleveret på Byarkivet.

Hvis du har behov for yderligere oplysninger, kontakt da gerne:
Køge Byhistoriske Arkiv
Nørregade 4
4600 Køge
Tlf. 31 16 53 60

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.