Foredrag med William Langkilde af aflyst

Hør i stedet om Øresundstoldregnskaberne ONLINE

“Øresundstoldregnskaberne online”. Foredrag v/ Erik Gøbel, arkivar, seniorforsker, Rigsarkivet.

Den ene af de to danske arkivgrupper, som er optaget på UNESCO’s liste over verdens umistelige kulturarv, er øresundstoldregnskaberne. De er bevaret fra 1497 til 1857 og vedrører 1,7 millioner skibes passage af Helsingør.

Dette internationalt enestående kildemateriale er der stor interesse for blandt udenlandske historikere, og i Holland (hvor rigtig mange af skibene var hjemmehørende) har man rejst de nødvendige midler til at inddatere alle oplysninger fra regnskaberne.

Det store projekt startede for et par år siden, og de første regnskaber er nu ved at blive frit tilgængelig på internettet. Indtastningsarbejdet er foregået i Holland, og det danske rigsarkiv har stillet ekspertise til rådighed med hensyn til læsning og fortolkning af blandt andet skrift, stednavne, mål og vægt i de gamle dansksprogede regnskaber.

Foredraget vil give indtryk såvel af selve de gamle regnskaber og deres kolossale forskningspotentiale som af det kommende formidlingsprojekt.

Foredraget foregår på Teaterbygningen i Musikcafeen mandag den 14.3. kl. 19.30. For medlemmer af Køge-Fondens Venner er der gratis adgang, for alle andre koster det 25 kr.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.