De sidste ender på fortællingerne til ”Tråden” spindes nu

Køge Kyst og Køge Arkiverne færdiggør netop nu 18 fortællinger om Køge, som bliver en del af et nyt informationssystem, der forbinder Køges bykerne med kysten.

Lige nu er Køge Kyst og Køge Arkiverne i færd med at lægge sidste hånd på tekster og billeder til en række såkaldte steler, som udgør et nyt informationssystem langs ”Tråden”. Tråden er et stiforløb, der forbinder Køges bykerne med Søndre Havn og kysten, og som i de kommende år kommer til at rumme en række nye spændende byrum, der indbyder til aktiviteter og rekreation.

Stelerne binder Tråden visuelt sammen, og hjælper derfor til at vise vej langs Tråden helt inde fra Torvet i bykernen, igennem det store Køge Kyst-område på Søndre Havn og helt ud til vandet. Undervejs fortæller stelerne historier om de steder, man ser. Det giver en god mulighed for at dykke ned i historien netop på det sted, hvor man står. Samtidig får man fortalt historierne om stedernes fremtid.

Historiefortællinger i ord og billeder
Fortællingerne laves som plakater, der monteres på betonsteler. Betonstelerne kendes fra mange virksomheder på Køge Havn, hvor de normalt anvendes til støtte for grus og sten. Hen over sommeren vil nogle af stelerne også blive bearbejdet og udsmykket af kunstneren Cai-Ulrich von Platen, og stelerne kommer desuden til at rumme mange historiske billeder. I alt er der udvalgt 18 steder, som får hver sin fortælling. Og der er nok af gode historier at øse af.

Én af stelerne fortæller for eksempel om Tapperiet, som før var Nordeuropas mest moderne gastappehal til flaskegas. Og når man passerer det gamle Codanværft, hvor Køge Roklub nu ligger, så er der en stele der fortæller, at man fra 1918 byggede skibe af beton netop der.

”Historien kan betragtes som en surdej. Man bruger den, når man slår et brød op, men gemmer noget til næste gang. På den måde indgår der hele tiden dele af det gamle i det nye, men brødet udvikler sig hele tiden og er hver gang unikt. På samme måde er hver tid unik, men gemmer på rester af tidligere tider og føres videre i fremtiden”, fortæller Birte Broch, der er leder af Køge Arkiverne, som skriver historierne til Køge Kysts steleprojekt.

Historien giver nutiden mening
Stelernes fortællinger om fortiden er med til at minde borgere og besøgende i Køge om den betydning, som tidligere tiders hændelser og beslutninger har haft på udviklingen af det nuværende samfund. Samtidig understreger fortællingerne den foranderlighed, som til alle tider har præget Køge, og som også præger den fremtidige udvikling af Køge Kyst-området.

”Stelerne har bl.a. til hensigt at give køgenserne en mulighed for at lære Køge bedre at kende, og igennem denne bredere indsigt, at skabe en større grad af forankring til byen. Det svarer til at lære et andet menneske bedre at kende ved at høre fortællingen om vedkommendes baggrund, familie og oplevelser”, siger Birte Broch.

Når Køge Kyst indvier Tråden den 7. maj, vil der i første omgang være historier om stedernes fortid. Fremtidsvisionerne og planerne for anvendelsen af arealerne kommer til i sommerens løb.

Pressen kan få mere information hos:
Birte Broch, Køge Arkiverne, tlf. 5664 1592 , e-mail: birte.broch@koege.dk eller byarkiv@koege.dk

Peter Schultz Jørgensen, Køge Kyst, tlf. 2494 3901 , e-mail: psj@koegekyst.dk

Fakta
Køge Arkiverne har som målsætning at indsamle, bevare og formidle materiale om den lokale historie og sikre adgang til den lokale kulturarv. Køge Arkiverne ønsker at bidrage til at styrke borgernes historiske identitet og deres forståelse for den historiske udvikling.

Køge Arkiverne drives af Køge Fonden med tilskud fra Køge Kommune. Læs mere på www.koegearkiv.dk

Køge Kyst er et partnerskab mellem Køge Kommune og Realdania By. Køge Kyst har som formål at udvikle området med Søndre Havn, Stationsområdet og Collstropgrunden.

Læs mere om steleprojektet og Tråden på www.koegearkiv.dk og på www.Koegekyst.dk