Slægtsforskning på nettet og Første Verdenskrig

Lørdag den 12. november 2011 inviterer Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne til Arkivernes Dag. Lokalhistorisk Arkiv holder åbent hus for alle interesserede kl. 11-14 i Uglen, Herfølge Fællesbibliotek og Arkiv på Billesborgvej 1B i Herfølge.

Arkivets medarbejdere vil være til stede og parate til at besvare spørgsmål om områdets historie og arkivets arbejde.

Desuden deltager medlemmer af Slægtshistorisk Selskab for Østsjælland på dagen med tilbud om hjælp til slægtsforskning. Der vil være fokus på, hvordan man kommer i gang med slægtsforskning på nettet, og hvad man der kan finde af oplysninger og hjælpemidler. Alle er velkomne til at møde op og få en snak med de rutinerede slægtsforskere.

Også repræsentanter for Lokalhistorisk Forening for Herfølge-Sædder Sogne vil være til stede på lokalhistorisk arkiv på Arkivernes Dag.

Dansk Lokalhistorisk Forening har igangsat et såkaldt 1. Verdenskrigsprojekt, der sætter fokus på tiden under krigen 1914-18. Det var en periode med mange restriktioner og varerationeringer, der indførtes på grund af varemangel, bl.a. knaphed på fødevarer og brændsel. Sogneråd, sognefoged, de lokale syge- og hjælpekasser og fagforeninger blev pålagt administrationen af mange af periodens kontrol- og fordelingsopgaver.

Lokalhistorisk Forening overvejer at etablere en arbejdsgruppe om emnet, hvis der er interesse for det.  Samtidig efterlyses materiale om projektets emne. F. eks. beretninger fra forældre, bedsteforældre eller oldeforældre, men også andet relevant materiale, der efterfølgende vil indgå i arkivets samlinger.

Alle er velkomne til åbent hus og en snak med arkivets medarbejdere og andre aktører på dagen.

Birte Broch, arkivleder
Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne
Billesborgvej 1 B
4681 Herfølge
Tlf. 56 67 25 31
Eller 56 64 15 92

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.