Køge Seniorkor sikrer historien for fremtiden

Køge Seniorkor har nedlagt sig selv, men bevarer historien om koret for fremtiden. Det sker ved at korets arkiv er blevet afleveret på Køge Byhistoriske Arkiv.

Køge Seniorkor er én blandt flere hundrede foreninger i Køge Kommune. Seniorkoret har gennem en årrække haft medlemsnedgang. Foreningen valgte derfor i slutningen af 2011 at nedlægge sig selv. Det skete dog først efter at foreningen havde fejret et flot 25-års jubilæum. Men herefter var der ikke stemning for at føre koret videre.

Koret blev officielt stiftet i 1986 ved dirigent Gunner Madsen. I de første år virkede det uden vedtægter, men koret regner stiftelsen fra 1986. De seneste mange år har Henrik Bøggild, som også kendes fra Køge Kor, været dirigent i Køge Seniorkor. Køge Kor holdt til i Ølby Kirke, hvor de øvede fast.

Selvom koret nu er nedlagt, mødes korets medlemmer stadig i Ølby. Nu er de dog rykket på Little Italy i Ølby Centret, hvor de mødes den første onsdag hver måned. Så selvom medlemmerne ikke længere synger sammen, holder de fast i de sociale relationer og mødes jævnligt til en snak.

Heldigvis kommer medlemmerne heller ikke til at mangle kor at synge i, for mange er allerede medlemmer af nogle af de mange andre kor, der findes i Køge Kommune.

Arkivalier skal på Køge Arkiverne
Køge Seniorkor har ved nedlæggelsen af foreningen sørget for at få afleveret deres arkivalier til Byarkivet i Køge. ”Det var helt naturligt for Køge Seniorkor”, fortæller korets sidste formand, Else Møller. ”Det er vigtigt for os at sikre, at foreningens historie ikke bare forsvinder mellem fingrene på os”. På den møde kan man i fremtiden undersøge historien nærmere og få et alsidigt billede af kultur- og fritidslivet i Køge Kommune.

Køge Arkiverne har da også arkivalier fra rigtig mange af Køges foreninger. Men der er stadig mange foreninger, virksomheder og enkeltpersoner som endnu ikke er i samlingerne.

Køge Arkiverne opfordrer derfor alle foreninger til at sørge for at have en person i deres bestyrelse, der har til opgave at sikre at foreningens skriftlige materialer bliver bevaret i en samling. Det kan være medlemsbladene, medlemskartoteket, referater, bestyrelsesprotokoller, vedtægter, regnskaber, fotografier og lignende. Findes der personlige oplysninger i materialet, er det også muligt at træffe aftale om at arkivalierne ikke er umiddelbart tilgængelige i en årrække.
Meget ofte har formanden eller kassereren uformelt denne rolle, men det kan være en rigtig god ide at få udnævnt en person i bestyrelsen, der har dette ansvar.
Hvis du er blevet inspireret til at aflevere arkivalier fra din forening eller virksomhed, så kontakt gerne Køge Arkiverne og få en snak om hvad der allerede findes i arkiverne og hvad det er for materiale vi sørger.

Man kan læse mere om arkiverne på www.koegeakiv.dk