Tråden – Nye tider – nye tanker

Her på stedet løb et af jernbanesporene fra Køge Station til Søndre Havn. Sporet kan stadig følges i terrænet. Havnens sydside lå hen som strandeng indtil ca. 1916, hvor der blev bygget en spunsvæg langs Søndre Kaj. Samme år blev træbroen over Åhavnen erstattet af en klapbro.

Der var blevet trangt i byen, så det var pladskrævende virksomheder, der flyttede ud på de nye havnearealer. Her var plads til oplagring af korn, kul, gødning og meget mere, der blev transporteret til og fra Køge ad søvejen.

Køge Sækkelager var en af de første virksomheder på Søndre Havn. Den fremstillede kornsække til landbruget. I de første år foregik produktionen i en beskeden træbygning, men fabrikken måtte udvides flere gange for at følge med. Virksomheden kom senere til at hedde Niels Kjeldsens Fabrikker efter navnet på grundlæggeren.

Køge Sækkelager formåede at finde sin niche i en foranderlig tid. Behovet for kornsække var begrænset, men gennem produktudvikling lykkedes det at etablere sig på det voksende marked for friluftsprodukter. Virksomheden udviklede sit speciale innovativt til at skabe nye produkter af dug og stoffer. Der var især efterspørgsel efter artikler som telte, cykeltasker, regntøj m.m. til ferie og friluftsliv.

Fabrikken fremstillede både masseproducerede og mere specielle, håndværksprægede produkter. Landets første biograftelt blev specialfremstillet til ”Dansk Arbejde”. Selv et fortelt til den populære familiebil, Folkevognen, blev designet på fabrikken.

Virksomheden blev afhændet ca. 1970 og fabriksudsalget på havnen overtaget af firmaet J. Chr. Jensen. I 1975 blev de ældste træbygninger nedrevet, mens JNF Maskinfabrik fortsat brugte de nyere bygninger på Søndre Havnevej 2.

I dag videreføres de gamle bygningers innovative og producerende traditioner. De huser KØS Havnen samt forskellige kunstnergrupper.

Se flere fotografier herunder

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.